Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

pondelok 12. mája 2014

NOVINKY

O HISTÓRII NA ZÁHORÍ

V nasledujúcom týždni sa na Záhorí uskutoční niekoľko podujatí s historickou tematikou. Ide predovšetkým o podujatia spojené s Dňom, resp. Nocou múzeí a galérií 2014.


Historický seminár Prvá svetová vojna a Malacky
v Malackách
----------
Deň múzeí a galérií v Malackách
----------
Noc múzeí a galérií v Skalici
Noc múzeí a galérií v Skalici sa uskutoční v piatok 16. mája 2014 a v sobotu 17. mája 2014.
- piatok, 19.00 h - prednáška PhDr. Petra Brezinu a prezentácia fotografií o prvej svetovej vojne
- sobota, od 10.00 do 18.00 h - Deň otvorených dverí v Záhorskom múzeu v Skalici
----------
Noc múzeí a galérií v Holíči

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.