Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

sobota 25. júna 2011

OSOBNOSTI

JÁN ZLATOÚSTY BOSKOVIČ
(20. 1. 1765 Veľké Leváre - 16. 11. 1838 Bratislava)

- katolícky kňaz, bratislavský prepošt, náboženský spisovateľ.

štvrtok 23. júna 2011

NOVINKY / LITERATÚRA

MESTO STUPAVA V MINULOSTI A DNES


Vydavateľstvo Veda vydalo historickú monografiu o meste Stupava. Kolektív šiestich autorov, vedený Antonom Hrnkom, pripravil 472-stranovú knihu rozdelenú do 10 kapitol, ktoré opisujú široký časový i vecný rozsah dejín Stupavy. Knihu lektorovali prof. Ján Lukačka a dr. Ján Bobák. Profesionálne spracovaný, hutný a odborný, ale ľahko zrozumiteľný text dopĺňajú početné fotografie a poznámkový aparát. Nechýba zoznam pramenného a literárneho materiálu.

štvrtok 16. júna 2011

ARCHÍV

NAJSTARŠIA LISTINA O ZÁHORÍ

Najstaršia zachovaná listina o Záhorí pochádza z roku 1206 a týka sa Plaveckého Štvrtka.
Archív ju zverejnil aj online na tomto odkaze. Inštrukcie na používanie databázy nájdete na tomto odkaze. Listinu nájdete pod inventárnym číslom 45 (prvý riadok vyhľadávača).