Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

štvrtok 31. októbra 2013

NOVINKY

VEDECKÁ KONFERENCIA 
O PAVLOVI BLAHOVI

Organizátori pozývajú na vedeckú konferenciu o dr. Pavlovi Blahovi, ktorá sa uskutoční pri príležitosti 95. výročia príchodu Dočasnej vlády pre Slovensko do Skalice.

sobota 26. októbra 2013

UDALOSTI

OSTRÝ KAMEŇ
1. časť
autor: Jaroslav Nešpor

Pán Jaroslav Nešpor poslal sériu článkov o hrade Ostrý Kameň, vďaka čomu môžeme pokračovať v oboznamovaní so záhorskými hradmi.

pondelok 21. októbra 2013

ARCHÍV

KANONICKÁ VIZITÁCIA ŠAŠTÍNA 
V ROKU 1561

Kanonické vizitácie mali (a majú) za úlohu preveriť a skontrolovať stav farností a farníkov. Je to úlohou cirkevných predstavených v rámci im zverenej územnej oblasti, teda napr. biskupom v hraniciach ich diecézy. Biskup často touto úlohou poveroval svojho zástupcu, ktorý si zvykol pribrať aj pomocníkov. Od Tridentského koncilu (1545-1563) sa mali kanonické vizitácie konať každoročne.

streda 16. októbra 2013

PAMIATKY

OBNOVA HISTORICKÝCH PORTÁLOV

Nadácia VÚB v rámci svojej podpornej činnosti Poklady môjho srdca podporí v tomto roku rekonštrukciu jedného portálu (vstupnej časti) historickej budovy sumou 30 000 €.

streda 9. októbra 2013

PLAVECKÝ HRAD

PLAVECKÝ HRAD 
NA STARÝCH POHĽADNICIACH

Sériu článkov o histórii Plaveckého hradu ukončíme vyobrazeniami hradu na starých pohľadniciach. Pohľadnice pochádzajú z prvej polovice 20. storočia. Všetky pripomienky, spomienky, popisy k obrázkom a pod. sú vítané - nižšie v komentároch. Taktiež privítam aj ďalšie vyobrazenia hradu, ktoré môžete posielať na dejiny.zahoria1@gmail.com.

sobota 5. októbra 2013

NOVINKY

DOMKY

Mestské centrum kultúry Malacky - Múzeum Michala Tillnera pokračuje so svojimi pravidelnými prednáškami z cyklu Stretnutie s históriou besedou o malackej štvrti Domky.

streda 2. októbra 2013

NOVINKY

HISTORICKÉ FOTOGRAFIE STUPAVY

Stupavské občianske združenie POUR ART pozýva všetkých záujemcov o dejiny Stupavy na moderovanú prezentáciu historických fotografií na tému Hlavná ulica.