Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

štvrtok 31. októbra 2013

NOVINKY

VEDECKÁ KONFERENCIA 
O PAVLOVI BLAHOVI

Organizátori pozývajú na vedeckú konferenciu o dr. Pavlovi Blahovi, ktorá sa uskutoční pri príležitosti 95. výročia príchodu Dočasnej vlády pre Slovensko do Skalice.
Trnavský samosprávny kraj
Záhorské múzeum v Skalici
Mesto Skalica
Ústav politických vied SAV v Bratislave
Historický ústav SAV v Bratislave
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Ústav Dr. Pavla Blahu VŠ ZaSP sv. Alžbety v Skalici

Vás a Vašich priateľov srdečne pozývajú na vedeckú konferenciu pri príležitosti 95. výročia príchodu Dočasnej vlády pre Slovensko do Skalice

Dr. Pavel Blaho
politik a národno-osvetový pracovník

v stredu 6. novembra 2013 o 10.00 hod. vo veľkej sále Domu kultúry v Skalici

PROGRAM KONFERENCIE
Prezentácia 
9.30 – 10.00 hod. 
Úvodné slovo, PhDr. Viera Drahošová, riaditeľka Záhorského múzea v Skalici
Privítanie a otvorenie konferencie, Ing. Stanislav Chovanec, primátor mesta Skalice
Slávnostné príhovory

Dr. Pavel Blaho a nové cesty pre slovenskú politiku, PhDr. Miroslav Pekník, CSc., Ústav politických vied SAV, Bratislava
Ideovo-politické názory Pavla Blahu v období jeho pôsobenia v časopise Hlas, Prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc., Filozofická fakulta UPJŠ, Košice
Česko-slovenská vzájomnosť, Pavel Blaho a porady v Luhačoviciach, PhDr. Nadežda Jurčišinová, PhD., Filozofická fakulta PU, Prešov
Skalica ako centrum kultúry a politického života na Záhorí pod taktovkou Dr. P. Blahu, PhDr. Alena Bartlová, CSc., Historický ústav SAV, Bratislava
„Vojenská kariéra“ Pavla Blahu, PhDr. Ferdinand Vrábel, archivár a historik, Bratislava
Diskusia

Prestávka

Pavel Blaho v rámci slovenskej politiky po roku 1918, PhDr. Peter Zelenák, CS., Filozofická fakulta UK, Bratislava
Skalická vláda, PhDr. Natália Krajčovičová, CSc., Historický ústav SAV, Bratislava
Pavel Blaho – prvý predseda agrárnej strany na Slovensku 1919 – 1926, Mgr. Matej Hanula, PhD., Historický ústav SAV Bratislava
Postoje Pavla Blahu k národnostnej problematike, PhDr. Zuzana Poláčková, CSc., Ústav politických vied SAV, Bratislava
Šesťdesiate narodeniny a smrť Pavla Blahu v agrárnickom diskurze, Mgr. Martin Vašš, PhD., Filozofická fakulta UK, Bratislava
Diskusia a záver

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.