Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

utorok 30. júla 2013

NOVINKY

SLOVENSKÉ PIESKY

Milovníci historických vojenských vozidiel si prídu na svoje počas pripravovaného 5. ročníka jedinečného podujatia Slovenské piesky, ktoré organizuje združenie Slovenské piesky.

sobota 27. júla 2013

LITERATÚRA

LITERATÚRA O HRADE OSTRÝ KAMEŇ
(zostavil Jaroslav Nešpor)

Pokračujem v uverejňovaní štúdijnej literatúry o hradoch na Záhorí. Tentokrát to je hrad Ostrý Kameň. Zoznam literatúry zostavil Jaroslav Nešpor. Každý nový príspevok, štúdia, článok, informácia, fotografia o tomto hradu ú veľmi vítané.

streda 24. júla 2013

NOVINKY

ADAMOVSKÉ JAZERÁ 2013

Fanúšikovia historických vozidiel sa môžu prísť potešiť a zabaviť na podujatie Adamovské jazerá 2013 do rekreačného strediska Adamovské jazerá. Predvedú sa vozidlá vyrobené do roku 1970. Podujatie sa uskutoční v sobotu 27. júla 2013. Organizátorom je Mesto Gbely a Správa mestského majetku Gbely.

štvrtok 18. júla 2013

NOVINKY

60 ROKOV FUTBALU
V MOKROM HÁJI

Viaceré futbalové kluby na Záhorí majú za sebou bohatú históriu. Len pred nedávnom oslávil svoju storočnicu klub vo Veľkých Levároch. A pred pár dňami to boli kluby v Borskom Sv. Jure (90. výročie) a Hlbokom (80. výročie).

streda 17. júla 2013

LITERATÚRA

VLASTIVEDNÉ ČASOPISY
ZÁHORIE A NAŠE ZÁHORIE


Na Záhorí máme dva vlastivedné časopisy podobného názvu – Záhorie a Naše Záhorie. Za dobu svojej existencie priniesli množstvo článkov o dejinách Záhoria, udalostiach, osobnostiach, literatúre, kultúre, zvykoch, tradíciách a prírode a pomohli tak propagovať náš región.

pondelok 15. júla 2013

UDALOSTI

PLAVECKÝ HRAD
2. časť
autor: Jaroslav Nešpor

Plavecký hrad vo vlastníctve šľachticov

Dvadsiaty druhý máj roku 1394 bol jedným zo šťastných dní Stibora zo Stiboríc. Tento pôvodom poľský šľachtic dostal v ten deň za svoju vernosť a služby od kráľa Žigmunda donácie na päť hradných panstiev.

utorok 9. júla 2013

Z DOBOVEJ TLAČE

NA CYKLISTICKÚ TÉMU
Z ROKU 1930

V dobe, keď ešte nie arogantní vodiči, ale nevychovaní cyklisti ohrozovali bežných ľudí, priniesol časopis Slovenské Záhorie rozhorčený článok. V tom istom čísle bol uverejnený aj oznam o krádeži "kola". Dnes vyznievajú úsmevne. Prinášam ich v presnom prepise.

piatok 5. júla 2013

NOVINKY

REKONŠTRUKCIA KAŠTIEĽA
V MALACKÁCH

So zaujímavou iniciatívou prišlo Mesto Malacky. Vydalo výzvu na dobrovoľnícku pomoc pri rekonštrukcii miestneho pálfiovského kaštieľa počas letných prázdnin. Prinášam tlačovú správu Mesta Malacky.

streda 3. júla 2013

UDALOSTI

PLAVECKÝ HRAD
1. časť
autor: Jaroslav Nešpor

Pán Jaroslav Nešpor ochotne pristúpil k žiadosti napísať príspevok pre Dejiny Záhoria a v krátkom čase poslal článok o dejinách Plaveckého hradu. Článok som rozdelil na niekoľko častí a doplnil fotografiami, nákresmi a mapkami. Tu je prvá časť.