Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

pondelok 29. septembra 2014

Z DOBOVEJ TLAČE

HOTELY NA ZÁHORÍ V ROKU 1920
1. časť


Po prvej svetovej vojne československí hoteliéri prejavovali záujem pozdvihnúť svoje služby na medzinárodnú úroveň. Ministerstvo obchodu v snahe pomôcť tejto iniciatíve začalo od roku 1921 vydávať Státní adresář hotelů. Údaje do adresára poskytli samotní poskytovatelia hotelových služieb, hostinskí, obecné úrady...

utorok 23. septembra 2014

PODUJATIA

REMESLO MÁ ZLATÉ DNO...

Od stredy 1. októbra 2014 do piatka 3. októbra 2014 sa v Slovenskom národnom archíve v Bratislave bude konať vedecká konferencia Remeslo má zlaté dno... s podnázvom Cechy, živnosti, manufaktúry a továrne v dejinách Slovenska. Prednesených bude aj niekoľko referátov vzťahujúcich sa k dejinám Záhoria. Z príspevkov konferencie bude zostavený zborník.