Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

sobota 27. decembra 2014

Z DOBOVEJ TLAČE

HOTELY NA ZÁHORÍ V ROKU 1920
3. časť

V tretej časti nášho seriálu sa pozrieme, aké možnosti ubytovania, stravovania a turistického vyžitia ponúkali v roku 1920 v Borskom Mikuláši, Senici, Skalici, Sološnici a Stupave.

štvrtok 18. decembra 2014

UDALOSTI

HRAD BRANČ
1. časť
Jaroslav Nešpor

Poloha a prírodné pomery
V severovýchodnej časti Záhoria, tam kde sa stýkajú briežky, pahorky, vyvýšeniny a návršia Chvojnickej, Žalostinskej a Myjavskej pahorkatiny, leží starobylá obec Sobotište. Východne od nej, v Myjavskej pahorkatine, vystupujú z mladotreťohornej výplne Viedenskej kotliny na povrch skalnaté kopce bradlového pásma, ktoré sa potom v úzkom pruhu ťahá cez Slovensko a západnú Ukrajinu až do Rumunska.

sobota 13. decembra 2014

LITERATÚRA

MONOGRAFIA VRÁDIŠŤA

Obec Vrádište vydala pred nedávnom svoju historickú monografiu. Zachytáva dejiny obce od najstarších čias po súčasnosť. Zaradila sa tak medzi ostatné záhorské obce s vlastnou monografiou.