Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

ARCHÍV

Informácie o uloženiach originálnych dokumentov (zoradené chronologicky)
Kontakt: dejiny.zahoria1@gmail.com

1206
Listina, ktorou Ondrej II. daruje grófovi Alexandrovi Plavecký Štvrtok aj s výnosom trhu. Je to najstaršia zachovaná listina o Záhorí. Obsahuje metáciu s názvami okolitých sídiel. Preklad Online (č. 45)
Magyar Nemzeti Levéltár Budapest, Diplomatikai levéltár 45

1377
Ľudovít I. daruje grófovi Teumlinovi a Petrovi Malé Leváre a Gajary. Je to najstaršia písomná zmienka o Malých Levároch a Gajaroch. Preklad Online (č. 6432) Súvis
Magyar Nemzeti Levéltár Budapest, Diplomatikai Levéltár 6432

1452
Portálny súpis obcí severného (nitrianskeho) Záhoria. Je to najstarší zachovaný portálny súpis zo Záhoria. Obsahuje počty usadlostí v 41 obciach severného Záhoria. Preklad Online (č. 44649)
Magyar Nemzeti Levéltár Budapest, Diplomatikai levéltár 44649 

1532
Portálny súpis Senice. Preklad
Magyar Nemzeti Levéltár, Magyar Kincstári Levéltárak, Magyar Kamara Archivuma, Conscriptiones portarum (sectio E 158), Comitatus Nitriensis, A 2646, Comitatus Nittriensis Anno 1532, s. 7

Portálny súpis Nitrianskej župy 1 (Kunov, Hlboké, Jablonica, Prievaly, Čáčov, Rovensko, Rybky, Smrdáky) Preklad

Portálny súpis Nitrianskej župy 2 (Sotina, Koválov, Dojč, Štefanov, Šaštín, Stráže, Kúty, Brodské, Gbely, Petrova Ves) Preklad

Portálny súpis Nitrianskej župy 3 (Letničie, Unín, Radimov, Kopčany, Holíč, Kátov, Skalica, Vrádište, Prietržka, Popudiny, Močidľany) Preklad
Magyar Nemzeti Levéltár, Magyar Kincstári Levéltárak, Magyar Kamara Archivuma, Conscriptiones portarum (sectio E 158), Comitatus Nitriensis, A 2646, Comitatus Nittriensis Anno 1532, fol. 58 – 63.

1536
Portálny súpis Senice. Preklad
Magyar Nemzeti Levéltár, Magyar Kincstári Levéltárak, Magyar Kamara Archivuma, Conscriptiones portarum (sectio E 158), Comitatus Nitriensis, Dica Nitriensis 1536, s. 68

1561
Kanonická vizitácia Šaštína v roku 1561. Preklad
BUCKO, Vojtech: Reformné hnutie v arcibiskupstve ostrihomskom do r. 1564. Bratislava: Únia, 1939, s. 195-196.

1658
Po slovensky písaný recept proti tuberkulóze zaznačený v matrike pokrstených obce Gajary v roku 1658. Prepis Online
Matricula baptisatorum 1658, Štátny archív Bratislava, fond Cirkevné matriky, inv. č. 804 

1731/1732
Po slovensky písaný recept proti žltačke zaznačený v matrike obce Malacky v rokoch 1731-1732. Prepis Online
Matricula baptisatorum Malacky, Štátny archív Bratislava, fond Cirkevné matriky, inv. č. 1342

1838
Príbeh obrazu Panny Márie v dnešnom farskom kostole v Holíči, zachytený biskupom Alešom Jordánskym. Prepis
JORDÁNSZKY, Áleš: Krátki Opis Milosťiwich Obrazow blahoslawenég Panni Marie Matki Božég, které w Králowstwe Uherském, a w patrících k ňemu Částkách, a Kragnách weregňe sa čťá. Prešpurku, 1838, s. s. 30-31.

Príbeh obrazu Panny Márie v Marianke, zachytený Alešom Jordánskym. Prepis
JORDÁNSZKY, Áleš: Krátki Opis Milosťiwich Obrazow blahoslawenég Panni Marie Matki Božég, které w Králowstwe Uherském, a w patrících k ňemu Částkách, a Kragnách weregňe sa čťá. Prešpurku, 1838, s. 16 – 18.

1851
Opis malackého františkánskeho kostola z polovice 19. storočia. Prepis
Opis Klaštera a Kostela Malackeho. Presspurk: Alois Schreiber, 1851, 16 s.

1918
Prevrat na Záhorí v roku 1918 - seriál článkov
Prví československí dobrovoľníci na Slovensku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

SK Dejiny o Záhori
Diskusná relácia o dejinách Záhoria