Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

štvrtok 23. mája 2013

LITERATÚRA

JAKUBOV – OD MINULOSTI K DNEŠKU 

V závere roka 2012 obdržala každá domácnosť obce Jakubov novú knihu o svojej obci. Kniha Jakubov – od minulosti k dnešku je výsledkom práce autora dr. Jána Šimka. Zozbieral množstvo informácií a ilustroval ich množstvom dobových fotografií.

sobota 18. mája 2013

MALACKY

LIEK PROTI ŽLTAČKE 

Už som na tejto stránke priniesol článok o recepte proti tuberkulóze. Môj kolega Martin Macejka objavil v malackej matrike hneď dva zápisy receptov proti žltačke. Zápisy nie sú datované, ale podľa poradia medzi inými poznámkami v matrike možno usudzovať, že boli zapísané asi v rokoch 1731-1732. Recepty sú písané v dobovej slovenčine. Tu je presný prepis.

utorok 14. mája 2013

NOVINKY

DEŇ MÚZEÍ V MALACKÁCH 

Múzeá po celom Slovensku organizujú v sobotu 18. mája 2013 množstvo zaujímavých podujatí v rámci spoločnej akcie Noc múzeí a galérií. Mestské centrum kultúry Malacky – Múzeum Michala Tillnera sa do akcie zapojí vlastným bohatým programom už v piatok 17. mája.

štvrtok 2. mája 2013

NOVINKY

STAVEBNÝ VÝVOJ MALACIEK

Mestské centrum kultúry Malacky – Múzeum Michala Tillnera pripravuje aj na tento rok tradičný historický seminár. Tentokrát sme ako tému vybrali stavebný vývoj Malaciek.