Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

pondelok 28. marca 2016

UDALOSTI

DRAČÍ HRÁDOK
1. časť
Jaroslav Nešpor

Keď hovoríme o Dračom hrádku, akoby sme vstupovali do bludiska s množstvom slepých uličiek. Faktov je málo, tém na špekulácie neúrekom. Hypotézam a domnienkam sa nevyhneme ani v tomto príspevku, ale pokiaľ to pôjde, skúsme sa v tej spleti aspoň zorientovať.