Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

streda 24. júna 2015

PODUJATIA

TAJOMSTVÁ SOLOŠNICKEJ KRYPTY II

Beseda o krypte v sološnickom kostole, o tom, kto je tam pochovaný, o osobe Melichara Balašu už v najbližší pondelok.

piatok 19. júna 2015

SKALICA / PAMIATKY

SKALICA NA STARÝCH POHĽADNICIACH

Vychutnajme si centrum mesta Skalica, jediného slobodného kráľovského mesta na Záhorí, na priam čarovných starých pohľadniciach. Zábery zobrazujú Námestie slobody kol dokola a dokonca aj z vtáčej perspektívy.