Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

štvrtok 28. augusta 2014

PODUJATIA

HISTORICKÝ VÍKEND NA ZÁHORÍ

Máme pred sebou predĺžený víkend a v ňom sa na Záhorí uskutoční viacero podujatí s historickou tematikou. Pôjde najmä o podujatia venované 70. výročiu SNP, ale i ďalším výročiam.

pondelok 25. augusta 2014

Z DOBOVEJ TLAČE

STOROČNÉ REKLAMY ZO ZÁHORIA 2

V kalendári pre slovenský ľud Nová domová pokladnica, ktorý vydal Pavol Blaho v roku 1913 v Skalici, sa nachádza množstvo dobových plošných reklám, pričom veľká časť z nich sa týka oblasti Záhoria. Prinášam malú ochutnávku. No nekúp to...

utorok 5. augusta 2014

Z DOBOVEJ TLAČE

PRÁŠKOVANIE VOJENSKÝCH LESOV 
V ROKU 1940

V posledných dňoch médiami prebehla správa, že vstup do vojenských lesov sa z dôvodu postreku listožravého hmyzu neodporúča a zber lesných plodín je zakázaný. Podobnú správu priniesli viaceré celoštátne noviny v roku 1940.