Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

štvrtok 22. mája 2014

PODUJATIA

TRADIČNÉ A NETRADIČNÉ MIESTA SKALICE

V sobotu 24. mája 2014 sa isto oplatí absolvovať netradičnú nočnú prehliadku skalických pamiatok.

piatok 16. mája 2014

Z DOBOVEJ TLAČE

STOROČNÉ REKLAMY ZO ZÁHORIA

Výber plošných reklám, inzerátov a oznamov zo slovenských novín z konca roku 1913 a prvej tretiny roku 1914 nás vovedie do sveta propagácie výrobkov, služieb a podujatí na Záhorí. S odstupom času viaceré z týchto reklám pôsobia až úsmevne a z niektorých by bolo možné i dnes si brať vzor.

pondelok 12. mája 2014

NOVINKY

O HISTÓRII NA ZÁHORÍ

V nasledujúcom týždni sa na Záhorí uskutoční niekoľko podujatí s historickou tematikou. Ide predovšetkým o podujatia spojené s Dňom, resp. Nocou múzeí a galérií 2014.

pondelok 5. mája 2014

NOVINKY

HOLÍČSKE NÁVRATY

Mestská knižnica v Holíči pripravuje výstavný cyklus o dejinách Holíča. Vyzýva občanov, rodákov a každého, kto by vedel pomôcť, aby poskytli historické materiály k dejinám Holíča.