Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

štvrtok 6. decembra 2012

WWW


SČÍTANIE ĽUDU V ROKU 1869

Od júna 2012 je možné na internete študovať zápisy zo sčítania ľudu v roku 1869. Z oblasti Záhoria je zverejnená severná časť Záhoria, ktorá v minulosti patrila do Nitrianskej župy (viac ako 50 dedín, miest a majerov). Ide o materiály Štátneho archívu v Nitre.

piatok 2. novembra 2012

LITERATÚRA / SUCHOHRAD

ENCYKLOPÉDIA SUCHOHRADU – DIMBURKA 

V máji tohto roku bola slávnostne odprezentovaná verejnosti Encyklopédia Suchohradu - Dimburka. Ako už samotný názov napovedá, ide o neobvyklý zjav medzi obecnými monografiami Záhoria, keď si autori nevybrali klasickú formu vlastivednej monografie, ale dejiny svojej obce spracovali do podoby encyklopédie.

piatok 12. októbra 2012

Z DOBOVEJ TLAČE / STUPAVA

KRÁDEŽ V STUPAVSKOM KAŠTIELI
V ROKU 1941


Noviny Gardista priniesli v stredu 12. marca 1941 článok o krádeži šperkov grófky Anny Károlyiovej v Stupave. Opisuje výsledky policajného vyšetrovania. Prinášam presný prepis článku.

pondelok 8. októbra 2012

NOVINKY

LODNÉ MLYNY NA ZÁHORÍ

Mestské centrum kultúry Malacky (MCK) pozýva na prednášku z cyklu Stretnutie s históriou. Téma bude neobvyklá a menej známa – Lodné mlyny na Záhorí. Ide o vodné mlyny najmä na rieke Morave, ktoré stáli priamo na toku rieky.

streda 3. októbra 2012

ŠAŠTÍN

ŠAŠTÍNSKA BAZILIKA
NA STARÝCH POHĽADNICIACH

Dnes opäť prinášam kolekciu starých pohľadníc. Tentoraz pôjde o národnú svätyňu - baziliku Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Ide len o malý výber z veľkého množstva existujúcich pohľadníc. Uvítam akékoľvek informácie, popisy detailov, datovanie...

štvrtok 27. septembra 2012

NOVINKY

OD ŠPITÁLA K NEMOCNICI
KONFERENCIA SNA

V dňoch 10. a 11. októbra 2012 sa v priestoroch konferenčnej sály Slovenského národného archívu v Bratislave (Drotárska cesta 42) uskutoční medzinárodná vedecká konferencia Od špitála k nemocnici.

sobota 22. septembra 2012

Z DOBOVEJ TLAČE / JABLONICA

JABLONICKÝ VEĽKOSTATOK
V 20. ROKOCH 20. STOROČIA
(2. časť)

Dokončenie článku z Lidových novín z 5. januára 1929 o pozadí predaja apponyiovského veľkostatku v Jablonici.

piatok 14. septembra 2012

Z DOBOVEJ TLAČE / JABLONICA

JABLONICKÝ VEĽKOSTATOK
V 20. ROKOCH 20. STOROČIA
(1. časť)

Prinášam investigatívny novinový článok z Lidových novin z 5. januára 1929 o pozadí predaja apponyiovského veľkostatku v Jablonici. Článok som pre jeho rozsah rozdelil na dve časti a publikujem ho v pôvodnom českom znení v presnom prepise.

pondelok 10. septembra 2012

GAJARY

LIEK PROTI TUBERKULÓZE
Z ROKU 1658

Cirkevné matriky vnímame ako záznamy o krstených, sobášených a zomrelých. Avšak nájdeme v nich aj množstvo záznamov rozličného iného charakteru. Najčastejšie sa týkajú mimoriadnych udalostí vo farnosti, účtovné záznamy, súpisy, prepisy všelijakých obežníkov a úradných písomností i rôzne poznámky. 
Najstaršia matrika krstených v obci Gajary začína návodom na liečenie tuberkulózy. Vzťahuje sa k roku 1658. Okrem kuriózneho receptu na výrobu lieku je záznam zaujímavý aj tým, že je písaný dobovou slovenčinou.

piatok 31. augusta 2012

Z DOBOVEJ TLAČE / STUDIENKA

PRVÉ ROKY PÔSOBENIA
OCHOTNÍCKO-VZDELÁVACIEHO KRÚŽKU ŠTEFÁNIK
V STUDIENKE
(2. časť)

5. 

"Hasprunka. Porovnaním s okolnými krúžkami, a u krúžkov vzdialenejších podľa zpráv na tomto mieste uverejnených, Ochot. vzdel. krúžok ŠTEFÁNIK v Hasprunke pracuje ešte v pomeroch dobrých, ba veľmi dobrých, čoho si ani sami členovia – herci neuvedomia.

pondelok 27. augusta 2012

Z DOBOVEJ TLAČE / STUDIENKA

PRVÉ ROKY PÔSOBENIA
OCHOTNÍCKO-VZDELÁVACIEHO KRÚŽKU ŠTEFÁNIK
V STUDIENKE
(1. časť)

V obci Studienka pôsobil v medzivojnovom období ochotnícko-vzdelávací krúžok Štefánik. Jeho založenie a prvé roky činnosti zachytávajú dobové články. Niektoré z nich uverejňujem v nasledujúcej sérii v presných prepisoch.

nedeľa 12. augusta 2012

Z DOBOVEJ TLAČE / GAJARY

VČELÁRI V GAJAROCH
V ROKU 1870

Včelárstvo neodmysliteľne súvisí s poľnohospodárstvom. V Gajaroch bolo mimoriadne rozšírené. V marci roku 1870 uverejnili hospodárske noviny Obzor článoček, ktorí obsahoval menoslov 34 včelárov, pôsobiacich v tom čase v Gajaroch. Prinášam ho v plnom originálnom znení.

štvrtok 2. augusta 2012

LITERATÚRA

PANSTVÁ FRANTIŠKA ŠTEFANA LOTRINSKÉHO
NA OBOCH BREHOCH RIEKY MORAVY

V marci tohto roku vyšla v poradí už tretia publikácia o panstvách Františka Štefana Lotrinského. A opäť ju vydavateľ pomenoval dlhočizným názvom – Panstvá Františka Štefana Lotrinského na oboch brehoch rieky Moravy.

pondelok 30. júla 2012

Z DOBOVEJ TLAČE / MALÉ LEVÁRE

OTVORENIE NOVEJ ŠKOLY V MALÝCH LEVÁROCH
V ROKU 1931

O slávnostnom kladení základného kameňa školskej budovy v Malých Levároch som už písal. Teraz prinášam článok z dobovej tlače o slávnostnom otvorení novopostavenej školy dňa 11. októbra 1931.

sobota 2. júna 2012

LITERATÚRA

STOPY HOSPODÁRSKYCH AKTIVÍT
FRANTIŠKA ŠTEFANA LOTRINSKÉHO
NA CISÁRSKOM PANSTVE HOLÍČ

Na konci roka 2011 vydala Regionálna rozvojová agentúra v Skalici pokračovanie knihy Zlatý vek cisárskej rezidencie v Holíči v období Františka Štefana I. Lotrinského pod názvom Stopy hospodárskych aktivít Františka Štefana Lotrinského na cisárskom panstve Holíč.

utorok 29. mája 2012

UDALOSTI

SITUÁCIA NA ZÁHORÍ
V 13. STOROČÍ

Od 13. storočia máme k dispozícii písomné pramene o Záhorí. Je ich však iba niekoľko, preto aj rekonštruovanie udalostí môže byť iba čiastkové a nesúvislé. Napriek tomu je to do istej miery možné. 

štvrtok 24. mája 2012

NOVINKY

ENCYKLOPÉDIA SUCHOHRADU

Svetlo sveta uzrela ďalšia kniha o záhorskej obci. Suchohradčania pripravili netradičnú obecnú monografiu. Namiesto často využívaných foriem knihy s vlastivedno-historickým obsahom siahli po forme encyklopedickej.

pondelok 21. mája 2012

NOVINKY

ŽIDIA V MALACKÁCH

Mestské centrum kultúry Malacky – Múzeum Michala Tillnera a ÁNO, n.f. Malacky pripravujú historický seminár na tému Židia v Malackách. Židovská tematika je všeobecne často frekventovaná, avšak v prípade Malaciek nie je dostatočne spracovaná a viaceré informácie sú protichodné alebo nepresné. Preto sa seminár pokúsi aspoň niektoré z nich osvetliť.

utorok 15. mája 2012

NOVINKY

150. VÝROČIE DIŠTRIKTUÁLNEJ KONGREGÁCIE
V BRODSKOM

Pred 150 rokmi (19. mája 1862) sa v Brodskom konala dištriktuálna kongregácia šaštínskeho dekanátu, na ktorej boli prijaté Andrejom Radlinským vypracované stanovy budúceho Spolku Sv. Vojtecha. Následne bola zvolená dočasná správa, ktorá podnikla ďalšie kroky potrebné pre vznik Spolku. Spolok sv. Vojtecha napokon vznikol v roku 1870 v Trnave.

sobota 12. mája 2012

Z KRONIKY / MORAVSKÝ SV. JÁN

JARMOKY V MORAVSKOM SVÄTOM JÁNE

Trhy a jarmoky bývali príležitosťou tovarovej výmeny, príležitosťou dobre predať svoje produkty alebo dobre kúpiť všetko potrebné do domácnosti. Bývali tiež miestom stretnutí a výmeny informácií medzi ľuďmi jednej dediny i zo širokého okolia. Preto bol v minulosti ich význam nielen hospodársky, ale aj spoločenský.
Kronikár obce Moravský Sv. Ján zachytil v Obecnej kronike jarmočné zvyky v obci. Pri roku 1962 na stranách 97-99 opisuje dobu, miesta a spôsob predaja počas výročných trhov.

piatok 11. mája 2012

NOVINKY

DNI OTVORENÝCH DVERÍ
A NOC SO ZÁHORSKÝM MÚZEOM

Záhorské múzeum v Skalici Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a Noc so Záhorským múzeom 19. mája 2012.

štvrtok 10. mája 2012

NOVINKY

DNI MÚZEÍ A GALÉRIÍ V MALACKÁCH

Pre záujemcov o históriu a dobrú zábavu pripravilo MCK Malacky - Múzeum Michala Tillnera dvojdňové podujatie Deň múzeí a galérií a Noc múzeí a galérií. V piatok 18. mája budú mať školy možnosť bezplatných vstupov so sprievodcom do múzea, krýpt a galérie. Okrem toho budú pre deti pripravené tvorivé dielne. Okrem stálych expozícií si môžu návštevníci pozrieť výstavy Židia na Záhorí, Detaily historických Malaciek, Čo ukrýva depozitár múzea... a Patchwork – krása tradície.

piatok 27. apríla 2012

NOVINKY

DANIEL GABRIEL LICHARD

Pred 200 rokmi sa narodil (1812) a pred 130 rokmi zomrel (1882) evanjelický kňaz, národný buditeľ, novinár a osvetový pracovník Daniel Gabriel Lichard. Pri tejto príležitosti pripravilo Záhorské múzeum v Skalici spolu s ďalšími spoluorganizátormi slávnostné spomienkové podujatie.

streda 25. apríla 2012

NOVINKY

CIRKEVNÁ SPRÁVA NA ZÁHORÍ 
V MINULOSTI

Mestské centrum kultúry Malacky– Múzeum Michala Tillnera pozýva na prednášku z cyklu Stretnutie s históriou vo štvrtok 26. apríla 2012 o 17.00 h v galérii MCK (Záhorácka 1919, Malacky). Historik Záhorského múzea v Skalici Mgr. Martin Hoferka, ThD. predstaví fungovanie cirkevnej správy na Záhorí v minulosti. Vstup je voľný.

štvrtok 12. apríla 2012

LITERATÚRA

PRIPRAVOVANÉ KNIHY

V nasledujúcom zozname spomeniem niektoré knihy, ktoré sa venujú dejinám Záhoria (prevažne ide o obecné monografie) a ktoré by v bližšej či vzdialenejšej budúcnosti mali byť vydané. 

piatok 6. apríla 2012

HOLÍČ / PAMIATKY

HOLÍČSKY ZÁMOK
NA STARÝCH POHĽADNICIACH

Pôvodný zámok bol v Holíči postavený už v 13. storočí. Prešiel viacerými výraznými stavebnými obmenami a do dnešnej podoby bol prestavaný v období od konca 40. rokov do začiatku 60. rokov 18. storočia, keď zámok vlastnil František Štefan I. Lotrinský (1708 – 1765), manžel Márie Terézie a od roku 1745 rímskonemecký cisár.

pondelok 2. apríla 2012

Z DOBOVEJ TLAČE / ŠAŠTÍN

POŽIAR V ŠAŠTÍNSKOM KLÁŠTORE
V ROKU 1919

Týždenník Slovák 27. februára 1919 priniesol krátku správu o požiari v pavlínskom kláštore v Šaštíne. Prinášame presný prepis článku Požiar v Šaštíne.

piatok 23. marca 2012

GEOGRAFIA

LOKALIZÁCIA SLOVANSKÝCH OSÁD
VO VČASNOM STREDOVEKU
(2. časť)

Dokončenie
Dnešný terén popri rieke Morave a Myjave je po regulácii a stavbe hrádzí výrazne odlišný, ale Štefan Janšák skúmal situáciu ešte pred týmto stavom. V 20. rokoch 20. storočia si všimol, že pieskové duny bližšie pri vodných tokoch sú nižšie, vystupujú iba 1-2 m nad hladinu najvyššej vody a pokrýva ich 40-50 cm vrstva čierneho humusového piesku, zatiaľ čo duny ďalej od vodných tokov sú vyššie (6-8 m) a sú z čistého piesku.[1] Práve nánosy humusu boli vhodné na pestovanie plodín. Pieskové podložie v čase záplav bolo mokré a po opadnutí vody rýchlo vyschlo. A preto nižšie duny v blízkosti vodných tokov boli osídlené hustejšie a v starších dobách ako vyššie duny ďalej od vody.[2] 

pondelok 19. marca 2012

NOVINKY

VOJENSKÝ PEVNOSTNÝ SYSTÉM
NA ZÁHORÍ

Pre záujemcov o históriu a odvetvie vojenstva pripravilo Mestské centrum kultúry Malacky – Múzeum Michala Tillnera zaujímavú prednášku pplk. v. v. Františka Šimoníka s názvom Vojenský pevnostný systém na Záhorí.

sobota 17. marca 2012

LITERATÚRA

ŠAŠTÍNSKY (VICE)ARCHIDIAKONÁT
V 16. - 18. STOROČÍ

V pondelok 27. februára bola v Skalici odprezentovaná nová odborná kniha o dejinách Záhoria – dielo Martina Hoferku Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. – 18. storočí.

pondelok 12. marca 2012

GEOGRAFIA

LOKALIZÁCIA SLOVANSKÝCH OSÁD 
VO VČASNOM STREDOVEKU
(1. časť)

O spôsobe života Slovanov, o zvykoch, o ich vlastnostiach a pod. sa zmieňujú viaceré písomné pramene a pomáhajú nám tak dokresliť si našu predstavu o nich. Pri usádzaní sa na nových miestach a tvorbe sídiel mali svojské zvyklosti.

utorok 6. marca 2012

LITERATÚRA


ZLATÝ VEK CISÁRSKEJ REZIDENCIE V HOLÍČI...

V polovici roku 2011 bola po prvýkrát verejnosti predstavená kniha Zlatý vek cisárskej rezidencie v Holíči v období Františka Štefana I. Lotrinského. Vydanie knihy bolo súčasťou projektu Regionálnej rozvojovej agentúry v Skalici (RRASI) pod názvom František Štefan I. Lotrinský ako tvorca kultúrnej barokovej krajiny Holíčsko – Šaštínskeho panstva.

utorok 28. februára 2012

ARCHÍV / MALACKY

ODBOR PRE UDRŽOVANIE TRATI
MALACKY - SLOVENSKO
(3. časť)

"Hlavná budova odboru bola vystavená v r. 1923. Potrebný pozemok získala železnica vyvlastnením zo záboru pozemku velkostatku M. Pálffyho v Malackách. 
V októbri 1923 bola budova obydlená a kancelárie do nej definivne prenesené. 
Dňa 3. apríla 1924 prevzal vedenie odboru Ing Jozef Paukert, radca štát. železnic, lebo dosavadný prednosta Ing Klepetář bol menovaný prednostom odboru v Karlových Varoch.

štvrtok 23. februára 2012

NOVINKY

ŠAŠTÍNSKY (VICE)ARCHIDIAKONÁT
V 16. - 18. STOROČÍ
(pozvánka)

V Skalici sa uskutoční prezentácia novej knihy Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. – 18. storočí autora Mgr. Martina Hoferku, ThD. 

streda 22. februára 2012

NOVINKY

ODKRYTÁ MINULOSŤ

Vo štvrtok 23. februára 2012 o 17.00 h v tanečnej sále Domu kultúry v Senici sa uskutoční prezentácia výsledkov archeologického výskumu v Senici - Sotine, pri Kauflande. 

nedeľa 19. februára 2012

NOVINKY

PÁLFIOVSKÉ SRDCIA
V MALACKÁCH

Mestské centrum kultúry Malacky – Múzeum Michala Tillnera pripravilo opäť jednu z atraktívnych prednášok v rámci cyklu Stretnutie s históriou.

piatok 17. februára 2012

ARCHÍV / MALACKY

ODBOR PRE UDRŽOVANIE TRATI
MALACKY - SLOVENSKO
(2. časť)

"Dňa 30. októbra 1918 bola prehlásená v Turč. sv. Martine neodvislosť Slovenska a jeho pripojenie k nove utvorenej Republike Československej. 

Dňa 31. októbra 1918 boly prevzaté v Uh. Skalici ménom republiky československej všetky verejné a štátne úrady. Prednosta odboru Ing Boleman aj jeho námestník Ing Hamburger vzdali sa dobrovolne svojich funkcií, ked neovládali novou úradnou reč slovenskou.

pondelok 6. februára 2012

ARCHÍV / MALACKY

ODBOR PRE UDRŽOVANIE TRATI
MALACKY - SLOVENSKO
(1. časť)


V polovici roka 1933 vyplnil ing. Jozef Paukert, prednosta Odboru pre udržovanie trati v Malackách, dotazník, ktorá bol zahrnutý do Pamätnej knihy obce Malacky I., kde opisuje aj históriu Odboru. Prinášam prvú časť jeho presného prepisu, kde hovorí o počiatkoch železničnej dopravy na Záhorí

utorok 17. januára 2012

Z DOBOVEJ TLAČE

PO ŽENEVSKOM VÝSTRELE 

Včera pochovali Štefana Luxa



Noviny Slovenské zvesti priniesli 8. júla 1936 na titulnej strane správu o samovražde malackého rodáka Štefana Luxa v Ženeve počas rokovania Spoločnosti národov.

pondelok 9. januára 2012

NOVINKY / LITERATÚRA

MALACKÉ FRANTIŠKÁNSKE GYMNÁZIUM V OBRAZOCH
1927 - 2001


Do tretice prinášam informáciu o novej publikácii. Svetlo sveta uzrela takmer zároveň so zborníkom Malacky a okolie 4. Ide o zbierku historických i novodobých fotografií mapujúcich vývoj Gymnázia sv. Františka Assiského v Malackách.