Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

piatok 27. apríla 2012

NOVINKY

DANIEL GABRIEL LICHARD

Pred 200 rokmi sa narodil (1812) a pred 130 rokmi zomrel (1882) evanjelický kňaz, národný buditeľ, novinár a osvetový pracovník Daniel Gabriel Lichard. Pri tejto príležitosti pripravilo Záhorské múzeum v Skalici spolu s ďalšími spoluorganizátormi slávnostné spomienkové podujatie.Otvorenie výstavy spojené s vedeckou konferenciou sa uskutoční v pondelok 30. apríla 2012 o 10.00 h v malej sále Domu kultúry v Skalici. www.zahorskemuzeum.sk
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.