Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

štvrtok 30. januára 2014

UDALOSTI

OSTRÝ KAMEŇ
4. časť
autor: Jaroslav Nešpor

Názov hradu
Zmienka o hrade Scha(r)fburg v pokračovaní Klosterneuburskej kroniky je pravdepodobne najstarším dochovaným pomenovaním hradu Ostrý Kameň v jeho nemeckej podobe.[1]

pondelok 27. januára 2014

NOVINKY

HISTORICKÝ SEMINÁR O JÁNOVI BUNDALOVI

Záhorské múzeum v Skalici poriada historický seminár o skalickom rodákovi, farárovi a titulárnom ostrihomskom kanonikovi dr. Jánovi Bundalovi.

štvrtok 23. januára 2014

NOVINKY

PREZENTÁCIA NOVEJ KNIHY O MALACKÁCH

O pár dní bude verejnosti predstavená nová kniha o dejinách Malaciek. Ide o pokračovanie knihy Malacké pohľady a "zhmotnenie" článkov vychádzajúcich na stránke malackepohlady.sk.

pondelok 20. januára 2014

NOVINKY

SPOMIENKA NA MARTINA ČULENA

Pri príležitosti 120. výročia úmrtia Martina Čulena, rodáka z Brodského, národného buditeľa, kňaza, pedagóga - zakladateľa prvého slovenského gymnázia v Kláštore pod Znievom a Matice slovenskej, sa v jeho rodnej obci uskutoční spomienkové stretnutie.

nedeľa 19. januára 2014

WWW

AKO SI STIAHNUŤ URBÁR

Pred časom som zverejnil oznam o zverejnení tereziánskych urbárov na internete. Urbáre je možné na domovskej stránke iba prehliadať. Existuje však aj možnosť, ako si ich stiahnuť v plnej kvalite do počítača.

štvrtok 2. januára 2014

WWW

TEREZIÁNSKE URBÁRE Z ROKU 1768

Urbáre z čias Márie Terézie sú výborným zdrojom informácií o hospodárskej situácii jednotlivých obcí. Pre záujemcov o genealógiu vlastného rodu sú obohatením o majetkové pomery tej-ktorej rodiny v danej dobe. V súčasnosti je možné študovať tieto materiály z pohodlia domova. A to o to viac, že sú písané v dobovom ľudovom jazyku, takže nie je potrebné ovládať latinčinu alebo nemčinu. Stačí len trocha trpezlivosti pri čítaní.