Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC.)

streda, 26. apríla 2017

PODUJATIA

KELTI NA ZÁHORÍ


Mestské centrum kultúry Malacky - Múzeum Michala Tillnera v rámci cyklu Stretnutie s históriou pozýva milovníkov záhorskej histórie na zajtrajšiu prednášku Kelti na Záhorí.

nedeľa, 23. apríla 2017

UDALOSTI

HRAD PAJŠTÚN
1. časť
Jaroslav Nešpor

Poloha a prírodné pomery
Zrúcanina hradu Pajštún[1] sa nachádza v juhozápadnej časti pohoria Malé Karpaty. Dvíha sa nad dolinou Stupavského potoka pri obci Borinka, ale patrí do katastrálneho územia mesta Stupava. Horstvo tu budujú borinské súvrstvia tmavosivých piesčitých ílovcov a pieskovcov s polohami piesčitých vápencov staršej jury, z ktorých na hrebeni vystupuje mohutný skalný blok dolomitického vápenca a vápenitej brekcie triasu a spodnej jury. Vrcholová plošina brala (486 m n. m.), so zrúcaninou hradu, reprezentuje najvyššiu úroveň Stupavského potoka z konca treťohôr.[2] Juhozápadné, juhovýchodné až severovýchodné strmé steny hradnej skaly, vysoké do 25 m, sú produktom mrazového zvetrávania v podmienkach periglaciálnej klímy v období kvartéru.[3],[4] Skalu využívajú horolezci ako cvičný terén.

piatok, 20. januára 2017

PODUJATIA

Z NAJSTARŠEJ HISTÓRIE SKALICE

Mesto Skalica si v roku 2017 pripomína 800. rokov od najstaršej písomnej zmienky. Pri tej príležitosti pripravilo cyklus Putovanie skalickou históriou, ktorý štartuje prvou prednáškou o najstarších dejinách mesta.

utorok, 10. januára 2017

LITERATÚRA

ZBORNÍK O REMESLÁCH

Múzeum Michala Tillnera v Malackách vydalo svoj už deviaty zborník Malacky a okolie – história. Zborník je z väčšej časti výstupom výskumného projektu Remeslá v Malackách.

sobota, 2. júla 2016

Z DOBOVEJ TLAČE

NEVER ANI VLASTNEJ MANŽELKE

V medzivojnovom období sa odohral v Malých Levároch príbeh, ktorý je dôkazom, že niekedy aj dôvera k najbližšej osobe môže pripraviť človeka o majetok, či dokonca k súdnemu pojednávaniu. Článok uverejnili noviny Slovenská krajina v piatok 25. septembra 1931. Prinášame jeho presný prepis.