Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

utorok 14. júna 2022

UDALOSTI

NAJSTARŠIA PÍSOMNÁ ZMIENKA O OBCI KUCHYŇA

V literatúre sa za najstaršiu písomnú zmienku o Kuchyni považuje zápis v listine z roku 1206, ktorý spomína lokalitu Kuchynské pole. Autori ju často nekriticky preberajú jeden od druhého bez dôkladného poznania textu listiny. Situáciu je potrebné bližšie upresniť.

streda 8. júna 2022

ARCHÍV

SK DEJINY O ZÁHORÍ

V sobotu 9. apríla 2022 obsadil priestory Múzea Michala Tillnera v Malackách štáb RTVS. Pricestovali v skorých ranných hodinách na siedmich dodávkach s množstvom techniky. Asi dvadsiatka osvetlovačov, zvukárov, kameramanov a ich vedúcich pripravovala všetko potrebné pre nakrúcanie populárno-náučnej diskusnej relácie SK Dejiny. Témou boli dejiny Záhoria. Napokon boli nakrútené diskusie, ktoré Dvojka odvysielala vo dvoch častiach. Relácie sú prístupné v digitálnom archíve RTVS.

utorok 31. mája 2022

UDALOSTI

O POČIATKOCH BANÍCTVA V PERNEKU

Z roku 1394 poznáme hneď dve vzácne listiny, ktoré priamo a bez akejkoľvek pochybnosti hovoria o Perneku. Prvá hovorí o získaní Plaveckého panstva Stiborom zo Stiboríc a chronologicky až druhá v poradí z 15. novembra 1394 o povolení hľadať drahé kovy v okolí Perneka. A práve túto druhú (donedávna považovanú za najstarší písomný doklad o Perneku) si predstavíme.

utorok 9. marca 2021

Z DOBOVEJ TLAČE

SMOLINSKÁ STAROŽITNOSŤ

Franko V. Sasinek v roku 1882 vo svojom časopise Slovenský letopis upozornil na pozoruhodný archeologický nález žiarového hrobu možno z doby halštatskej zo Smolinského. Prinášam presný prepis jeho článku Smolinská starožitnosť.

streda 24. februára 2021

UDALOSTI

NAJSTARŠIE PÍSOMNÉ SPRÁVY O STUDIENKE

Kedy vznikla naša obec? Odkedy tu žijú naši predkovia? To bývajú obvyklé otázky obyvateľov každej obce. Každý by chcel, aby jeho obec existovala od čo najstarších čias, aby rok vzniku bol čo najvzdialenejší odo dneška. Prílišné nadšenie a neznalosť problematiky, žiaľ, často vedú k prijímaniu všelijakých legiend či ústnych podaní podávaných niekedy aj niekoľko generácií, čím sa stávajú v občanoch vžité a nevyvrátiteľné. Ako je to v prípade obce Studienka?