Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC.)

piatok 22. júna 2018

ARCHÍV

PORTÁLNY SÚPIS NITRIANSKEJ ŽUPY 
Z ROKU 1532
3. časť

Portálne súpisy nám dávajú možnosť urobiť si aspoň približný obraz o veľkosti sídiel. Pokračujeme s prehľadom osídlenia severného Záhoria v roku 1532. Môžeme porovnať veľkosť napr. Letničia, Vrádišťa, Kopčian, či Kátova s Unínom alebo Holíčom. Skalica bola celkom inou veľkostnou kategóriou.

pondelok 18. júna 2018

ARCHÍV

PREVRAT NA ZÁHORÍ V ROKU 1918 
14

Pri príležitosti stého výročia konca prvej svetovej vojny, prevratových udalostí a vzniku Československej republiky prinášam seriál článkov – spomienkového rozprávania jedného z priamych účastníkov obsadzovania slovenského územia českým vojskom, ktoré sa začalo v prvých novembrových dňoch 1918 práve oblasťou Záhoria. Rozprávanie uverejňoval týždenník Osveta, ktorý v prvej polovici roka 1919 vydával dr. Ivan Dérer v Malackách. Seriál (spolu 17 častí) vychádzal pod názvom Prví československí dobrovoľníci na Slovensku s autorskou poznámkou „Dľa zápisiek poručíka Mareka spracoval M. H.“ Články prepisujem v presnom znení, ako boli uverejnené v novinách, vrátane chýb a preklepov. Uvítam a rád uverejním obrazový materiál k tejto téme. Poslať ich môžete na dejiny.zahoria1@gmail.com.

piatok 15. júna 2018

LITERATÚRA

ZBORNÍK ZÁHORSKÉHO MÚZEA V SKALICI 8

Pred nedávnom bol verejnosti odprezentovaný ôsmy Zborník Záhorského múzea v Skalici. Obsahuje 9 štúdií, tri pramenné príspevky a jednu recenziu.

pondelok 28. mája 2018

UDALOSTI

HRAD PAJŠTÚN 
4. časť 
Jaroslav Nešpor 

Pavlova línia Pálfiovcov 
Stavebný ruch na Pajštúne neutíchol ani po smrti palatína Pavla IV. Pálfiho. Jeho nástupci dostavali opevnenie, dokončili rozostavanú zbrojnicu, podľa zanechaných inštrukcií zosnulého hrad vyzbrojili a doplnili o nové moderné delá.[1] Na jeseň roku 1663, keď turecko-tatárske hordy od dobytých Nových Zámkov plienili šíre okolie a cez Svätý Jur prenikli i na Záhorie, hrad Pajštún sa zase stal útočiskom obyvateľov okolitých obcí.[2] Inak tomu nebolo ani počas protihabsburského povstania vedeného Imrichom Tökölim.

pondelok 21. mája 2018

ARCHÍV

PREVRAT NA ZÁHORÍ V ROKU 1918 
13

Pri príležitosti stého výročia konca prvej svetovej vojny, prevratových udalostí a vzniku Československej republiky prinášam seriál článkov – spomienkového rozprávania jedného z priamych účastníkov obsadzovania slovenského územia českým vojskom, ktoré sa začalo v prvých novembrových dňoch 1918 práve oblasťou Záhoria. Rozprávanie uverejňoval týždenník Osveta, ktorý v prvej polovici roka 1919 vydával dr. Ivan Dérer v Malackách. Seriál (spolu 17 častí) vychádzal pod názvom Prví československí dobrovoľníci na Slovensku s autorskou poznámkou „Dľa zápisiek poručíka Mareka spracoval M. H.“ Články prepisujem v presnom znení, ako boli uverejnené v novinách, vrátane chýb a preklepov. Uvítam a rád uverejním obrazový materiál k tejto téme. Poslať ich môžete na dejiny.zahoria1@gmail.com.