Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC.)

nedeľa 26. apríla 2020

UDALOSTI

ZÁVOD V POSLEDNEJ ŠTVRTINE 16. STOROČIA 

Najstaršie písomné správy o obciach nám často poskytujú iba čiastkové informácie. Medzi jednotlivými správami bývajú veľké časové odstupy, ktoré nám neumožňujú vytvoriť si o tej-ktorej obci dôkladný a uspokojivý obraz jej najstarších dejín. Informácie zväčša pribúdajú s časovým približovaním sa k súčasnosti. A až keď je časový odstup medzi jednotlivými správami pomerne krátky, dá sa uvažovať o dejinách obce podrobnejšie a v súvislostiach a je možné rekonštruovať ich priebeh.

štvrtok 18. apríla 2019

UDALOSTI

ZAČIATKY ŠTÁTNEJ ĽUDOVEJ ŠKOLY 
V OSUSKOM 

V archíve Múzea Michala Tillnera v Malackách sa nachádza rukopis, ktorý stručne popisuje históriu dediny Osuské, pôsobenie spisovateľa Jozefa Ignáca Bajzu, krátku históriu farnosti, opis miestneho kroja a najväčšiu časť zaberá história školy. Rukopis nesie jednoduchý názov „Osuské“ a jeho autorom je správca školy Augustín Hirner. Spis má rozsah 10 a pol strany, formátu mierne väčšieho ako A4. Podľa datovania v závere textu vznikol, resp. autorom bol dokončený v Osuskom 7. januára 1924. Na úvodnej strane je však dátumová pečiatka „7. 1. 1925“. Keďže posledná opisovaná udalosť sa konala 1. júna 1924, považujem za správny dátum vzniku rok 1925. Prinášam presný prepis (vrátane chýb) časti, ktorá sa venuje školstvu.

utorok 20. novembra 2018

FOTO

SKALICKÉ KOSTOLY V ROKU 1976

Historická Skalica je bohatá na sakrálne pamiatky. A práve staré fotografie niektorých z nich sa mi dostali prednedávnom do rúk. Rozhodol som sa o ne podeliť. Ide o zábery na tri kostoly – jezuitský, františkánsky a milosrdných. Pochádzajú z roku 1976. Nie je to príliš vzdialená história, takže mnohí si budú ešte pamätať. Žiaľ, autora sa mi nepodarilo vypátrať. Momentálne sú fotografie v mojej súkromnej zbierke. Tak nech sa páči.

utorok 23. októbra 2018

PODUJATIA

PRED STOROČÍM 

Rok 2018 je rokom, kedy si pripomíname 100. výročie konca prvej svetovej vojny, vzniku prvej Československej republiky a odchodu Pálffyovcov z Malaciek. 
Pri tejto príležitosti vás Mestské centrum kultúry Malacky pozýva na hudobno-diskusný podvečer PRED STOROČÍM. 

utorok 25. septembra 2018

UDALOSTI

UNÍN-ZÁMČISKO

Stránka Slovanské hradiská priniesla zaujímavý článok s fotodokumentáciou o známom hradisku Zámčisko v Uníne. Článok si môžete prečítať na odkaze nižšie. Ja k článku prikladám ešte niekoľko odkazov na literatúru z mojich vlastných poznámok pre záujemcov o bližšie štúdium dejín tohto hradiska.