Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

nedeľa 29. decembra 2013

ARCHÍV

OPIS KLAŠTERA A KOSTELA MALACKEHO

Pútnicky príťažlivým miestom sa od druhej polovice 17. storočia stali Sväté schody vo františkánskom kostole v Malackách. Pre potreby veriacich boli a dodnes sú vydávané modlitebné knižočky s pobožnosťou na Svätých schodoch. Jedna z mnohých takýchto knižočiek, ktorá vyšla v Bratislave v roku 1851, obsahuje okrem samotnej pobožnosti aj úvodný Opis klaštera a Kostela Malackeho. Tu je jeho presný prepis.

piatok 20. decembra 2013

UDALOSTI

OSTRÝ KAMEŇ
3. časť
autor: Jaroslav Nešpor

O záhorské panstvá Coborovcov prejavil záujem palatínov námestník a turčiansky župan František Révaj. Svoje úsilie podporil v roku 1540 manželským zväzkom s Annou, ovdovelou sestrou nebohého Gašpara Cobora, a zásnubami Michala, svojho syna z prvého manželstva, s Annou, dcérou Petra Bakiča a Anny Pilsbergerovej.[1] Vdova Uršuľa Šarkánová v zúfalej situácii hľadala spojenca. V januári roku 1543 sa druhýkrát vydala za nedávno ovdoveného Petra Bakiča[2], ktorý pred Bratislavskou kapitulou vystavil nie práve úprimné písomné vyhlásenie, že sirotám po Gašparovi Coborovi zaručí ich majetok.[3]

piatok 13. decembra 2013

UDALOSTI

ZAČIATKY DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU
VO VEĽKÝCH LEVÁROCH

Oheň sprevádza ľudstvo celými dejinami. Vždy bol výborným a nevyhnutným pomocníkom, lenže ak sa vymkol spod kontroly, stával sa z neho škodca. Ľudia v snahe chrániť seba a svoje obydlia pred ohňom zavádzali rozličné ochranné opatrenia. Zároveň vrchnosť vydávala rozličné protipožiarne nariadenia. Jedným z opatrení bolo od druhej polovice 19. storočia zakladanie dobrovoľných hasičských zborov, ktoré mali minimalizovať škody po vzniknutom požiari. V auguste 2013 oslávil DHZ vo Veľkých Levároch 130. výročie svojej existencie.

pondelok 9. decembra 2013

LITERATÚRA

HASIČI NA ZÁHORÍ
A MYJAVSKO-BREZOVSKÝCH KOPANICIACH
1875-2010

V roku 2011 uzrela svetlo sveta mimoriadne zaujímavá monografia o hasičoch, hasičských spolkoch, požiaroch a povodniach na Záhorí od začiatkov vznikania organizovaných spolkov až po vydanie knihy.

pondelok 2. decembra 2013

NOVINKY

ODBORNÝ SEMINÁR O PAMIATKACH
TRNAVSKÉHO KRAJA

Vo štvrtok 5. decembra 2013 sa v Trnave uskutoční odborný pamiatkový seminár Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, ktorého súčasťou budú aj príspevky o holíčskom kaštieli a hrade Korlátko.