Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

piatok 20. januára 2017

PODUJATIA

Z NAJSTARŠEJ HISTÓRIE SKALICE

Mesto Skalica si v roku 2017 pripomína 800. rokov od najstaršej písomnej zmienky. Pri tej príležitosti pripravilo cyklus Putovanie skalickou históriou, ktorý štartuje prvou prednáškou o najstarších dejinách mesta.

utorok 10. januára 2017

LITERATÚRA

ZBORNÍK O REMESLÁCH

Múzeum Michala Tillnera v Malackách vydalo svoj už deviaty zborník Malacky a okolie – história. Zborník je z väčšej časti výstupom výskumného projektu Remeslá v Malackách.