Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

streda 11. novembra 2015

PODUJATIA

STRETNUTIE S HISTÓRIOU
V ČÁČOVE

V pondelok 16. novembra 2015 o 17.00 h sa v priestoroch bývalého obecného úradu v Čáčove uskutoční Stretnutie s históriou.

utorok 27. októbra 2015

PODUJATIA

NAJBLIŽŠIE HISTORICKÉ PODUJATIA 
NA ZÁHORÍ

V najbližších dňoch sa na Záhorí uskutoční niekoľko podujatí s historickou tematikou - verejnosti bude predstavená nová kniha a výstava o prvej svetovej vojne v súvislosti so Záhorím, uskutoční sa seminár o Ľudovítovi Štúrovi i sprevádzanie po malackom starom cintoríne a kryptách.

sobota 17. októbra 2015

ARCHÍV

TEKLA – PREDCHODCA SKALICKÉHO GRAFOBALU

Legendárny skalický podnik Grafobal o pár dní oslávi 110. výročie od svojho založenia. Pôvodne sa orientoval na výrobu kartónov a na tlač. V roku 1907 firmu kúpil Ferdinand Bayer a dal jej aj svoje meno „Bayer a spol., skalická továreň na krabice“. Majiteľ však vzdal hold svojej manželke a dcére a od roku 1914 niesla firma názov podľa nich „TEKLA“. Po prevzatí firma Slovenskou bankou v roku 1923 sa rozšíril názov na „TEKLA – kartonážny a papiernický priemysel, účastinná spoločnosť Skalica“. V roku 1946 bola TEKLA znárodnená a pričlenená najprv k ružomberským papierňam, neskôr ku harmaneckým. V roku 1953 bol vytvorený národný podnik Kartoprodukta, ktorý bol v roku 1958 začlenený pod brnianske papierne. Éra Grafobalu začala v roku 1969, najprv ako národného podniku a od roku 1992 ako akciovej spoločnosti.

pondelok 28. septembra 2015

PODUJATIA

PREZENTÁCIA NOVEJ KNIHY O MALACKÁCH

Historik a pedagóg Martin Macejka dokončil ďalšiu svoju knihu o dejinách Malaciek a predstaví ju verejnosti.

sobota 26. septembra 2015

PODUJATIA

NOVÁ EXPOZÍCIA V HLBOKOM

V rámci osláv Roka Ľudovíta Štúra bude v Hlbokom otvorená nová expozícia v Pamätnej izbe Jozefa Miloslava Hurbana.

pondelok 6. júla 2015

PODUJATIA

LETNÉ HISTORICKÉ POTULKY MALACKAMI 
POKRAČUJÚ AJ V ROKU 2015

Po vlaňajšom úspechu čakajú záujemcov aj počas tohto leta dve večerné potulky mestom Malacky so sprievodcom. Neformálne prechádzky, určené pre mladých i starších, budú zamerané na pozoruhodnosti vývoja mesta. Všetci sa môžu aktívne zapojiť svojimi spomienkami či postrehmi.

streda 24. júna 2015

PODUJATIA

TAJOMSTVÁ SOLOŠNICKEJ KRYPTY II

Beseda o krypte v sološnickom kostole, o tom, kto je tam pochovaný, o osobe Melichara Balašu už v najbližší pondelok.

piatok 19. júna 2015

SKALICA / PAMIATKY

SKALICA NA STARÝCH POHĽADNICIACH

Vychutnajme si centrum mesta Skalica, jediného slobodného kráľovského mesta na Záhorí, na priam čarovných starých pohľadniciach. Zábery zobrazujú Námestie slobody kol dokola a dokonca aj z vtáčej perspektívy.

streda 27. mája 2015

ARCHÍV

LEGENDA O OBRAZE PANNY MÁRIE 
V MARIANKE

V roku 1838 vydal biskup Aleš Jordánsky knihu o milostivých mariánskych obrazoch v Uhorsku. Zahrnul sem aj obrazy zo Záhoria – z Marianky, Šaštína a Holíča. Uverejnil som už jeho článok o holíčskom mariánskom obraze, teraz prinášam článok o obraze v Marianke.

utorok 19. mája 2015

UDALOSTI

GBELSKÁ FHASAN GARTEN

Miroslav Čársky

Ak sa človek pozerá do minulosti na udalosť časovo vzdialenú alebo blízku, obyčajne položí otázku „čo bolo na počiatku“? A tak je to i s poľovníctvom. Lov zveri patrí medzi najstaršie ľudské činnosti. Môžeme povedať, že človek vedel loviť skôr než vedel rozprávať. A je pravdou i to, že bez lovenia zveri by ľudský rod pravdepodobne vyhynul, alebo by sa z neho stal prežúvavec. 

utorok 12. mája 2015

PODUJATIA

40-ROČNÉ MÚZEUM MICHALA TILLNERA 
V MALACKÁCH

Múzeum Michala Tillnera v Malackách si v roku 2015 pripomína 40. výročie svojho založenia. Tomuto jubileu sa jeho pracovníci rozhodli venovať Deň múzeí 2015, ktorý sa bude konať 15. mája.

utorok 5. mája 2015

UDALOSTI

HRAD BRANČ
4. časť
Jaroslav Nešpor

Názov hradu
V majetkovom súpise Zoborského opátstva, vyhotovenom z poverenia kráľa Kolomana v roku 1113, sa v priestore dnešného mesta Vrbové spomína brána[1], latinsky porta (in villa Pocoz cum aqua Sipco in porta est).[2] Existencia krajinskej brány v tomto priestore naznačuje, že Brezovským priesmykom v Malých Karpatoch prechádzala komunikácia, ktorá opúšťala záhorské konfínium a viedla do vnútrozemia.[3]

pondelok 6. apríla 2015

UDALOSTI

KRÁĽOVSKÁ POĽOVAČKA V MALACKÁCH
V ROKU 1790

Keď 20. februára 1790 náhle zomrel Jozef II., krajinu čakala korunovácia nového panovníka. Už istý čas bolo zrejmé, že Jozefovým nástupcom bude jeho brat Leopold. Jozef ho totiž už skôr žiadal, aby vládol spolu s ním. No Leopold na výzvu nereagoval, postačovala mu vláda v Toskánsku. Keďže však Jozef nezanechal potomkov, stal sa Leopold prvým potenciálnym nástupcom Jozefa II. Leopold sa vydal do Viedne až dva týždňe po bratovej smrti.

piatok 27. marca 2015

Z DOBOVEJ TLAČE

HOTELY NA ZÁHORÍ V ROKU 1920
4. časť
(aktualizované)

Aké turistické pozoruhodnosti, možnosti ubytovania, služby, ceny boli okolo roku 1920 v Šaštíne, Devínskej Novej Vsi, Záhorskej Vsi a Zohore? Keď ešte elektrické osvetlenie nebolo samozrejmosťou a muselo sa zaň priplácať a takisto za kúrenie, keď úradníci boli zvláštnou skupinou, ktorej sa poskytovali zľavy... Prečítajte si v poslednej časti nášho seriálu.

pondelok 23. marca 2015

LITERATÚRA

DVA NOVÉ ZBORNÍKY

Dve záhorské múzeá – Záhorské múzeum v Skalici a Múzeum Michala Tillnera v Malackách – vydali v takmer rovnakom čase svoje zborníky historických príspevkov. A zhodou okolností obidva zborníky majú obálky zelenej farby a nesú poradové číslo 7.

pondelok 16. marca 2015

UDALOSTI

HRAD BRANČ
3. časť
Jaroslav Nešpor

Branč od polovice 16. storočia
Okolo roku 1550 František Ňári pravdepodobne začal s ďalšou prestavbou a rozširovaním hradu Branč. Jeho následníci v tejto činnosti pokračovali. Prestavali južnú časť východného paláca a veľkú pozornosť venovali aj opevneniu hradu.

streda 4. marca 2015

PODUJATIA

STRETNUTIE S HISTÓRIOU

Marcové Stretnutie s históriou Múzea Michala Tillnera v Malackách sa bude venovať problematike historických prameňov a ich verejnej bádateľskej prístupnosti.

piatok 6. februára 2015

LITERATÚRA

SKALICKÁ MEGAMONOGRAFIA

Mesto Skalica v závere minulého roka vydalo rozmermi i obsahom mimoriadnu vlastivednú monografiu. V najbližších dňoch sa bude konať jej prezentácia verejnosti.

sobota 31. januára 2015

PODUJATIA

STRETNUTIE S HISTÓRIOU V MALACKÁCH

Mestské centrum kultúry Malacky – Múzeum Michala Tillnera na mesiac február pripravilo prednášku z cyklu Stretnutie s históriou na tému Dolní konec. Ňou nadväzuje na predchádzajúce prednášky venované minulosti jednotlivých štvrtí mesta Malacky. Prednáška bude spojená s premietaním historických fotografií a besedou s pamätníkmi.

utorok 27. januára 2015

UDALOSTI

HRAD BRANČ
2. časť
Jaroslav Nešpor

Branč v 15. storočí a do polovice 16. storočia
Po smrti sedmohradského vojvodu Stibora zo Stiboríc v roku 1414 prešiel hrad Branč do majetku jeho syna rovnakého mena.[1] Hlavnou rezidenciou Stiborovcov bol hrad Beckov, ale vlastníci prestavali na kvalitné stredoveké šľachtické sídlo aj Branč spravovaný ich kastelánmi.[2]

sobota 17. januára 2015

PODUJATIA

ZÁHORIE A VEĽKÁ MORAVA

Múzeum Michala Tillnera v Malackách bude aj v roku 2015 pokračovať v cykle Stretnutie s históriou a bude organizovať prednášky s rôznorodou historickou tematikou o Záhorí. V januári začíname dejinami Záhoria v ranom stredoveku.

streda 7. januára 2015

UDALOSTI

JACOB GRIMM A ZÁHORIE

Rozprávky ako Snehulienka, Popoluška, Červená Čiapočka, Šípková Ruženka... každý veľmi dobre pozná. Či už v literárnej alebo filmovej podobe. Ich zberateľmi a vydavateľmi boli v 19. storočí nemeckí bratia Jacob (1785 – 1863) a Wilhelm (1786 – 1859) Grimmovci. A aký je ich súvis so Záhorím?