Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

nedeľa 29. decembra 2013

ARCHÍV

OPIS KLAŠTERA A KOSTELA MALACKEHO

Pútnicky príťažlivým miestom sa od druhej polovice 17. storočia stali Sväté schody vo františkánskom kostole v Malackách. Pre potreby veriacich boli a dodnes sú vydávané modlitebné knižočky s pobožnosťou na Svätých schodoch. Jedna z mnohých takýchto knižočiek, ktorá vyšla v Bratislave v roku 1851, obsahuje okrem samotnej pobožnosti aj úvodný Opis klaštera a Kostela Malackeho. Tu je jeho presný prepis.

piatok 20. decembra 2013

UDALOSTI

OSTRÝ KAMEŇ
3. časť
autor: Jaroslav Nešpor

O záhorské panstvá Coborovcov prejavil záujem palatínov námestník a turčiansky župan František Révaj. Svoje úsilie podporil v roku 1540 manželským zväzkom s Annou, ovdovelou sestrou nebohého Gašpara Cobora, a zásnubami Michala, svojho syna z prvého manželstva, s Annou, dcérou Petra Bakiča a Anny Pilsbergerovej.[1] Vdova Uršuľa Šarkánová v zúfalej situácii hľadala spojenca. V januári roku 1543 sa druhýkrát vydala za nedávno ovdoveného Petra Bakiča[2], ktorý pred Bratislavskou kapitulou vystavil nie práve úprimné písomné vyhlásenie, že sirotám po Gašparovi Coborovi zaručí ich majetok.[3]

piatok 13. decembra 2013

UDALOSTI

ZAČIATKY DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU
VO VEĽKÝCH LEVÁROCH

Oheň sprevádza ľudstvo celými dejinami. Vždy bol výborným a nevyhnutným pomocníkom, lenže ak sa vymkol spod kontroly, stával sa z neho škodca. Ľudia v snahe chrániť seba a svoje obydlia pred ohňom zavádzali rozličné ochranné opatrenia. Zároveň vrchnosť vydávala rozličné protipožiarne nariadenia. Jedným z opatrení bolo od druhej polovice 19. storočia zakladanie dobrovoľných hasičských zborov, ktoré mali minimalizovať škody po vzniknutom požiari. V auguste 2013 oslávil DHZ vo Veľkých Levároch 130. výročie svojej existencie.

pondelok 9. decembra 2013

LITERATÚRA

HASIČI NA ZÁHORÍ
A MYJAVSKO-BREZOVSKÝCH KOPANICIACH
1875-2010

V roku 2011 uzrela svetlo sveta mimoriadne zaujímavá monografia o hasičoch, hasičských spolkoch, požiaroch a povodniach na Záhorí od začiatkov vznikania organizovaných spolkov až po vydanie knihy.

pondelok 2. decembra 2013

NOVINKY

ODBORNÝ SEMINÁR O PAMIATKACH
TRNAVSKÉHO KRAJA

Vo štvrtok 5. decembra 2013 sa v Trnave uskutoční odborný pamiatkový seminár Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, ktorého súčasťou budú aj príspevky o holíčskom kaštieli a hrade Korlátko.

streda 27. novembra 2013

NOVINKY

PREHLIADKY KOSTOLOV V SKALICI

V sobotu 30. novembra 2013 o 18.00 h je možné absolvovať so sprievodcom prehliadky štyroch skalických kostolov - evanjelického, jezuitského, farského a františkánskeho. Súčasťou prehliadky bude sprievodný program v podobe hry na organe a spevu.

piatok 22. novembra 2013

NOVINKY

SPOMIENKA NA ŠIMONA KLEMPU
V LAKŠÁRSKEJ NOVEJ VSI

V sobotu 23. novembra 2013 sa v Lakšárskej Novej Vsi uskutoční spomienková slávnosť pri 110. výročí úmrtia miestneho rodáka, prvého redaktora Katolíckych novín, spoluzakladateľa Spolku svätého Vojtecha, trnavského prepošta Šimona Klempu.

sobota 9. novembra 2013

UDALOSTI

OSTRÝ KAMEŇ
2. časť
autor: Jaroslav Nešpor

Hrad v rukách šľachticov
V čase, keď bol Ostrý Kameň majetkom Stiborovcov, najmenej dvakrát sa pod ním, z hlbiny priesmyku, niesol obávaný chorál Kdož jsú boží bojovníci, keď tadeto v roku 1428 tiahli roty husitských poľných vojsk k Bratislave a potom o štyri roky neskôr k Trnave, kde si vybudovali svoju vojenskú základňu. Nezabránil im v tom ani Stiborov syn rovnakého mena, ktorým uhorská vetva rodu v roku 1434 vymrela po meči.

pondelok 4. novembra 2013

TEÓRIA

O PORTÁLNYCH SÚPISOCH

Niekoľkokrát som tu už uverejnil článok o portálnych súpisoch a niekoľkokrát takéto články ešte mám v úmysle uverejniť. Keďže všetkým čitateľom nemusí byť vždy celkom jasné, čo to porta a portálny súpis je, prinášam zopár základných informácií.

štvrtok 31. októbra 2013

NOVINKY

VEDECKÁ KONFERENCIA 
O PAVLOVI BLAHOVI

Organizátori pozývajú na vedeckú konferenciu o dr. Pavlovi Blahovi, ktorá sa uskutoční pri príležitosti 95. výročia príchodu Dočasnej vlády pre Slovensko do Skalice.

sobota 26. októbra 2013

UDALOSTI

OSTRÝ KAMEŇ
1. časť
autor: Jaroslav Nešpor

Pán Jaroslav Nešpor poslal sériu článkov o hrade Ostrý Kameň, vďaka čomu môžeme pokračovať v oboznamovaní so záhorskými hradmi.

pondelok 21. októbra 2013

ARCHÍV

KANONICKÁ VIZITÁCIA ŠAŠTÍNA 
V ROKU 1561

Kanonické vizitácie mali (a majú) za úlohu preveriť a skontrolovať stav farností a farníkov. Je to úlohou cirkevných predstavených v rámci im zverenej územnej oblasti, teda napr. biskupom v hraniciach ich diecézy. Biskup často touto úlohou poveroval svojho zástupcu, ktorý si zvykol pribrať aj pomocníkov. Od Tridentského koncilu (1545-1563) sa mali kanonické vizitácie konať každoročne.

streda 16. októbra 2013

PAMIATKY

OBNOVA HISTORICKÝCH PORTÁLOV

Nadácia VÚB v rámci svojej podpornej činnosti Poklady môjho srdca podporí v tomto roku rekonštrukciu jedného portálu (vstupnej časti) historickej budovy sumou 30 000 €.

streda 9. októbra 2013

PLAVECKÝ HRAD

PLAVECKÝ HRAD 
NA STARÝCH POHĽADNICIACH

Sériu článkov o histórii Plaveckého hradu ukončíme vyobrazeniami hradu na starých pohľadniciach. Pohľadnice pochádzajú z prvej polovice 20. storočia. Všetky pripomienky, spomienky, popisy k obrázkom a pod. sú vítané - nižšie v komentároch. Taktiež privítam aj ďalšie vyobrazenia hradu, ktoré môžete posielať na dejiny.zahoria1@gmail.com.

sobota 5. októbra 2013

NOVINKY

DOMKY

Mestské centrum kultúry Malacky - Múzeum Michala Tillnera pokračuje so svojimi pravidelnými prednáškami z cyklu Stretnutie s históriou besedou o malackej štvrti Domky.

streda 2. októbra 2013

NOVINKY

HISTORICKÉ FOTOGRAFIE STUPAVY

Stupavské občianske združenie POUR ART pozýva všetkých záujemcov o dejiny Stupavy na moderovanú prezentáciu historických fotografií na tému Hlavná ulica.

sobota 28. septembra 2013

NOVINKY

VÝSTAVA HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍ 
V STUPAVE

Občianske združenie POUR ART, nezisková organizácia JEWROPE a ateliér FOARTO pripravili výstavu historických fotografií Stupavy Tempus fugit II - Premeny Stupavy.

streda 25. septembra 2013

LITERATÚRA

LITERATÚRA O PLAVECKOM HRADE
(zostavil Jaroslav Nešpor)

Literatúra o Plaveckom hrade je veľmi bohatá. Jej zoznam zostavil Jaroslav Nešpor. Privítam akékoľvek ďalšie doplnky (literatúra, články, historické pramene, fotografie...) k tomuto zoznamu.

štvrtok 5. septembra 2013

NOVINKY

VETERÁN BURZA LOZORNO

V sobotu 7. septembra 2013 od 8.00 h sa v priestoroch Múzea historických vozidiel a motocyklov v Lozorne (bývalé kasárne) uskutoční zberateľská burza.

utorok 3. septembra 2013

LITERATÚRA

BREZOVÁ

Už v septembri 2011 bola odprezentovaná nová kniha o Brezovej pod Bradlom od autora Matúša Valihoru. Zaslúži si propagáciu, pretože svojím odborným i grafickým spracovaním ide o výnimočnú historickú monografiu na Záhorí.

pondelok 2. septembra 2013

NOVINKY

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
V SKALICKOM ARCHÍVE

Štátny archív v Bratislave, pobočka Skalica, pripravil na utorok 10. septembra 2013 Deň otvorených dverí. Záujemcovia budú mať možnosť prezrieť si bežne neprístupné priestory a dokumenty.

štvrtok 22. augusta 2013

UDALOSTI

PLAVECKÝ HRAD
4. časť
autor: Jaroslav Nešpor

Názov hradu
V roku 1893 uverejnil pernecký farár Ján Novák v literárnom almanachu Tovaryšstvo príspevok[1], v ktorom sa pokúsil vysvetliť pôvod prívlastku „plavecký” v miestnych názvoch na Záhorí. V jednej verzii svojho výkladu na základe nálezov skamenelín usudzoval, že svahy Malých Karpát kedysi obmývalo more a hrad postavený na kopci vybiehajúcom z pohoria sa divákovi javil ako „nad vodou plaväcí” a odtiaľ vraj pochádza jeho meno. Autor síce chybne posunul more z geologických dôb do stredoveku, ale za povšimnutie stojí jeho názor, že prvotné bolo pomenovanie hradu a prívlastok Plavecký v pomenovaní záhorských obcí vyjadruje ich príslušnosť k panstvu tohto hradu.

piatok 16. augusta 2013

LITERATÚRA

LITERATÚRA O HRADE KORLÁTKO
(zostavil Jaroslav Nešpor)

Jedným zo záhorských hradov je aj hrad Korlátko nad obcou Cerová-Lieskové. Zoznam literatúry k jeho dejinám zostavil Jaroslav Nešpor. Ak by ste poznali ďalšiu literatúru k tejto téme, alebo poskytli akékoľvek informácie, fotografie a pod., bude to vítané.

sobota 10. augusta 2013

TEÓRIA

O SKÚMANÍ NÁZVOV ZÁHORSKÝCH OBCÍ

Pri úvahách o pôvode názvu tej-ktorej obce máme tendenciu veľmi zjednodušovať a odvodiť pôvod názvu od toho, čomu sa dnes najviac podobá. V skutočnosti však v mnohých prípadoch ide o oveľa zložitejšie riešenie, na ktoré je potrebné dôkladné bádanie. Pokúsim sa zhrnúť aspoň tie najdôležitejšie faktory, ktoré je potrebné pri určovaní pôvodu miestneho názvu brať do úvahy.

pondelok 5. augusta 2013

UDALOSTI

PLAVECKÝ HRAD
3. časť
autor: Jaroslav Nešpor

V držbe Štefana Balašu sa Plavecký hrad zapísal aj do kultúrnych dejín. V rokoch 1579-1584 tu pod ochranou zemepána pracovala jedna z prvých kníhtlačiarní na Slovensku. Z produkcie tlačiara a spisovateľa, protestantského cirkevného hodnostára Petra Bornemisu, na Plaveckom hrade vyšli kalendáre, biblie, spevník a iné tlače.[1] Po Štefanovej smrti v roku 1590 prevzal správu majetkov Melichar II. Balaša, jeho syn z prvého manželstva, ktorého ženou bola Margita Bakičová.[2] Týmto zväzkom získali isté majetkové práva na plaveckom hradnom panstve aj Bakičovci.

utorok 30. júla 2013

NOVINKY

SLOVENSKÉ PIESKY

Milovníci historických vojenských vozidiel si prídu na svoje počas pripravovaného 5. ročníka jedinečného podujatia Slovenské piesky, ktoré organizuje združenie Slovenské piesky.

sobota 27. júla 2013

LITERATÚRA

LITERATÚRA O HRADE OSTRÝ KAMEŇ
(zostavil Jaroslav Nešpor)

Pokračujem v uverejňovaní štúdijnej literatúry o hradoch na Záhorí. Tentokrát to je hrad Ostrý Kameň. Zoznam literatúry zostavil Jaroslav Nešpor. Každý nový príspevok, štúdia, článok, informácia, fotografia o tomto hradu ú veľmi vítané.

streda 24. júla 2013

NOVINKY

ADAMOVSKÉ JAZERÁ 2013

Fanúšikovia historických vozidiel sa môžu prísť potešiť a zabaviť na podujatie Adamovské jazerá 2013 do rekreačného strediska Adamovské jazerá. Predvedú sa vozidlá vyrobené do roku 1970. Podujatie sa uskutoční v sobotu 27. júla 2013. Organizátorom je Mesto Gbely a Správa mestského majetku Gbely.

štvrtok 18. júla 2013

NOVINKY

60 ROKOV FUTBALU
V MOKROM HÁJI

Viaceré futbalové kluby na Záhorí majú za sebou bohatú históriu. Len pred nedávnom oslávil svoju storočnicu klub vo Veľkých Levároch. A pred pár dňami to boli kluby v Borskom Sv. Jure (90. výročie) a Hlbokom (80. výročie).

streda 17. júla 2013

LITERATÚRA

VLASTIVEDNÉ ČASOPISY
ZÁHORIE A NAŠE ZÁHORIE


Na Záhorí máme dva vlastivedné časopisy podobného názvu – Záhorie a Naše Záhorie. Za dobu svojej existencie priniesli množstvo článkov o dejinách Záhoria, udalostiach, osobnostiach, literatúre, kultúre, zvykoch, tradíciách a prírode a pomohli tak propagovať náš región.

pondelok 15. júla 2013

UDALOSTI

PLAVECKÝ HRAD
2. časť
autor: Jaroslav Nešpor

Plavecký hrad vo vlastníctve šľachticov

Dvadsiaty druhý máj roku 1394 bol jedným zo šťastných dní Stibora zo Stiboríc. Tento pôvodom poľský šľachtic dostal v ten deň za svoju vernosť a služby od kráľa Žigmunda donácie na päť hradných panstiev.

utorok 9. júla 2013

Z DOBOVEJ TLAČE

NA CYKLISTICKÚ TÉMU
Z ROKU 1930

V dobe, keď ešte nie arogantní vodiči, ale nevychovaní cyklisti ohrozovali bežných ľudí, priniesol časopis Slovenské Záhorie rozhorčený článok. V tom istom čísle bol uverejnený aj oznam o krádeži "kola". Dnes vyznievajú úsmevne. Prinášam ich v presnom prepise.

piatok 5. júla 2013

NOVINKY

REKONŠTRUKCIA KAŠTIEĽA
V MALACKÁCH

So zaujímavou iniciatívou prišlo Mesto Malacky. Vydalo výzvu na dobrovoľnícku pomoc pri rekonštrukcii miestneho pálfiovského kaštieľa počas letných prázdnin. Prinášam tlačovú správu Mesta Malacky.

streda 3. júla 2013

UDALOSTI

PLAVECKÝ HRAD
1. časť
autor: Jaroslav Nešpor

Pán Jaroslav Nešpor ochotne pristúpil k žiadosti napísať príspevok pre Dejiny Záhoria a v krátkom čase poslal článok o dejinách Plaveckého hradu. Článok som rozdelil na niekoľko častí a doplnil fotografiami, nákresmi a mapkami. Tu je prvá časť.

štvrtok 27. júna 2013

LITERATÚRA

LITERATÚRA O HRADE PRI PERNEKU
(zostavil Jaroslav Nešpor)

Záujemcom o neznámy hrad v Malých Karpatoch pri Perneku prinášam zoznam literatúry k tejto téme. Autorom zoznamu je Jaroslav Nešpor. Akékoľvek ďalšie poznatky, informácie a pod. sú vítané.

piatok 21. júna 2013

NOVINKY

SVÄTÍ CYRIL A METOD V UMENÍ

Záhorská galéria a Záhorská knižnica v Senici organizujú pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie sympózium pod názvom Svätí Cyril a Metod v umení.

štvrtok 20. júna 2013

NOVINKY

CYRILO-METODSKÁ RATOLESŤ

Najstaršia architektonická pamiatka na Záhorí - kostolík sv. Margity v Kopčanoch ožije v najbližších dňoch slávnosťou 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Bratislavský arcibiskup v ňom bude slúžiť v nedeľu 30. júna 2013 o 10.00 h slávnostnú sv. omšu.

utorok 11. júna 2013

LITERATÚRA

LITERATÚRA O DRAČOM HRÁDKU
(zostavil Jaroslav Nešpor)

V blízkosti Borinky pri hrade Pajštún sa ukrýva jeden menej známy stredoveký hrad, známy ako Dračí hrádok. Prinášam zoznam literatúry k tomuto hrádku. Autorom zoznamu je Jaroslav Nešpor. Uvítam akékoľvek informácie, fotografie, články k tomuto objektu.

nedeľa 2. júna 2013

LITERATÚRA

LITERATÚRA O HRADE BRANČ NA ZÁHORÍ
(zostavil Jaroslav Nešpor)

Zoznam literatúry o hrade Branč na Záhorí, zostavený Jaroslavom Nešporom. Ktokoľvek vie o nejakej knihe, článku, štúdii, dokumente o Branči, nech ich pridá do komentára.

LITERATÚRA

LITERATÚRA O HRADOCH NA ZÁHORÍ

Hneď po titulnej stránke je najnavštevovanejšou podstránkou Dejín Záhoria podstránka Literatúra. Vytvoril som ju s cieľom pomôcť záujemcom o dejiny Záhoria rozširovať si svoje informácie, pomôcť študentom s tvorbou svojich prác a tiež propagovať literatúru o dejinách Záhoria. Niekoľkokrát už poslali svoj tip a doplnili túto databázu aj čitatelia.

štvrtok 23. mája 2013

LITERATÚRA

JAKUBOV – OD MINULOSTI K DNEŠKU 

V závere roka 2012 obdržala každá domácnosť obce Jakubov novú knihu o svojej obci. Kniha Jakubov – od minulosti k dnešku je výsledkom práce autora dr. Jána Šimka. Zozbieral množstvo informácií a ilustroval ich množstvom dobových fotografií.

sobota 18. mája 2013

MALACKY

LIEK PROTI ŽLTAČKE 

Už som na tejto stránke priniesol článok o recepte proti tuberkulóze. Môj kolega Martin Macejka objavil v malackej matrike hneď dva zápisy receptov proti žltačke. Zápisy nie sú datované, ale podľa poradia medzi inými poznámkami v matrike možno usudzovať, že boli zapísané asi v rokoch 1731-1732. Recepty sú písané v dobovej slovenčine. Tu je presný prepis.

utorok 14. mája 2013

NOVINKY

DEŇ MÚZEÍ V MALACKÁCH 

Múzeá po celom Slovensku organizujú v sobotu 18. mája 2013 množstvo zaujímavých podujatí v rámci spoločnej akcie Noc múzeí a galérií. Mestské centrum kultúry Malacky – Múzeum Michala Tillnera sa do akcie zapojí vlastným bohatým programom už v piatok 17. mája.

štvrtok 2. mája 2013

NOVINKY

STAVEBNÝ VÝVOJ MALACIEK

Mestské centrum kultúry Malacky – Múzeum Michala Tillnera pripravuje aj na tento rok tradičný historický seminár. Tentokrát sme ako tému vybrali stavebný vývoj Malaciek.

štvrtok 18. apríla 2013

NOVINKY

ŽELEZNÁ OPONA NA ZÁHORÍ 
A JEJ OBETE

Podarilo sa mu to? Prešiel? Je na druhej strane? Takéto a podobné otázky si určite kládli príbuzní tých, ktorých túžba po slobode dohnala k pokusom o prekonanie neprekonateľného – železnej opony.

štvrtok 11. apríla 2013

SÚŤAŽ S ABCKNIHY.SK

SÚŤAŽ S ABCKNIHY.SK
Vyhodnotenie
aktualizované

Súťaž o knihy od internetového kníhkupectva ABCknihy.sk sa skončila. Dnes poobede sme v Múzeu Michala Tillnera v Malackách vyžrebovali víťaza.

piatok 5. apríla 2013

SÚŤAŽ S ABCKNIHY.SK

SÚŤAŽ S ABCKNIHY.SK
10. kolo

A sme v závere našej súťaže o knihy od internetového kníhkupectva ABCknihy.sk. Dnes zverejňujem posledné slovo. O akú dedinu alebo mesto na Záhorí ide? Pozor! Nemusí ísť o jednoduchú úlohu, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Je to tak trošku chyták.

streda 3. apríla 2013

NOVINKY

STRETNUTIE S HISTÓRIOU SENICE

Mesto Senica a Záhorské osvetové stredisko Senica pripravili pre milovníkov dejín mesta Senica podujatie Stretnutie s históriou.

pondelok 1. apríla 2013

GBELY

O KOSTOLE V GBELOCH

Gbelský farár Jozef Matejka v roku 1859 pri príležitosti posvätenia nového chrámu sv. Michala archanjela v Gbeloch zostavil drobnú brožúrku Památka poswicaňá biskupského chrámu mestečka Egbel... Vyberám z nej kapitolku o dejinách gbelského kostola a uverejňujem ju v presnom prepise.

piatok 29. marca 2013

SÚŤAŽ S ABCKNIHY.SK

SÚŤAŽ S ABCKNIHY.SK
9. kolo

V predposlednom kole našej súťaže o knihy od internetového kníhkupectva ABCknihy.sk skúsim ukázať trošku ťažší oriešok. O akú dedinu alebo mesto na Záhorí ide?

piatok 22. marca 2013

SÚŤAŽ S ABCKNIHY.SK

SÚŤAŽ S ABCKNIHY.SK
8. kolo

Naša súťaž o knihy od internetového kníhkupectva ABCknihy.sk sa pomaly blíži ku koncu. Dnes uverejňujem ďalší nápis a vy ho skúste správne prečítať a určiť, o ktorú záhorskú obec alebo mesto ide.

štvrtok 14. marca 2013

SÚŤAŽ S ABCKNIHY.SK

SÚŤAŽ S ABCKNIHY.SK
7. kolo

A poďme už do siedmeho kola našej bádateľskej súťaže o knihy od internetového kníhkupectva ABCknihy.sk. Čo presne je napísané na tomto obrázku? O akú záhorskú obec alebo mesto ide?

streda 13. marca 2013

NOVINKY

ŠTREČKA

Mestské centrum kultúry Malacky – Múzeum Michala Tillnera pozýva všetkých záujemcov o históriu regiónu Záhorie na ďalšiu prednášku z cyklu Stretnutie s históriou.

sobota 9. marca 2013

LITERATÚRA

V OBJATÍ RIEKY MORAVY 

V auguste 2012 bola verejnosti odprezentovaná nová kniha o obci Záhorská Ves. Nesie poetický názov V objatí rieky Moravy a je druhou publikáciou obecného kronikára Ota Šimkoviča po predošlej knihe Najzápadnejšia na Slovensku, ktorú ďalej tematicky rozvíja, dopĺňa a v niektorých prípadoch i opravuje. Kniha má viac ako 200 strán, no už na prvý pohľad je z grafického spracovania jasné, že sa bude dať prečítať „na jeden dych“.

streda 6. marca 2013

SÚŤAŽ S ABCKNIHY.SK

SÚŤAŽ S ABCKNIHY.SK
6. kolo

A máme tu ďalšie kolo súťaže o knihy od internetového kníhkupectva ABCknihy.sk. Dnešný nápis nebude z tých najľahších. Dá sa však zvládnuť. Čo presne je napísané na obrázku a o ktorú záhorskú obec alebo mesto ide?

pondelok 4. marca 2013

PODBRANČ

STARÝ HRAD PRI PODBRANČI 

Hrad Branč pri obci Podbranč je pomerne známy a navštevovaný. Tento hrad je však „novším“ pokračovateľom oveľa staršieho hradu, resp. hradiska. Na mapách ho nájdeme pod názvom Starý hrad juhovýchodne od Branča. Oboznámime sa so základnými informáciami o tomto objekte.

piatok 1. marca 2013

SÚŤAŽ S ABCKNIHY.SK

SÚŤAŽ S ABCKNIHY.SK
5. kolo

Súťaž o knihy od internetového kníhkupectva ABCknihy.sk sa dostala do svojho piateho kola. Opäť prinášam obrázok s názvom niektorej záhorskej dediny alebo mesta. Uhádnete?

sobota 23. februára 2013

Z DOBOVEJ TLAČE / GEOGRAFIA

ZÁHORIE V ROKU 1873 

Pred 140 rokmi, v čase, keď sa ešte Bratislave hovorilo Požoň, prechádzal Záhorím istý Ivan Liub. Svoje pohľady, pocity a zážitky si nenechal iba pre seba, ale publikoval ich v Národných novinách. Prinášam presný prepis jeho článku.

piatok 22. februára 2013

SÚŤAŽ S ABCKNIHY.SK

SÚŤAŽ S ABCKNIHY.SK
4. kolo

Súťaž o knihy od internetového kníhkupectva ABCknihy.sk pokračuje štvrtým kolom. Identifikujete dnešnú záhorskú obec alebo mesto?

piatok 15. februára 2013

SÚŤAŽ S ABCKNIHY.SK

SÚŤAŽ S ABCKNIHY.SK
3. kolo

A máme tu tretie kolo súťaže s internetovým kníhkupectvom ABCknihy.sk. Čo je tentokrát na obrázku? Ktorá záhorská obec alebo mesto?

streda 13. februára 2013

LITERATÚRA

ZBORNÍK MALACKY A OKOLIE 5

Mestské centrum kultúry Malacky – Múzeum Michala Tillnera vydalo zborník Malacky a okolie 5. Ide o zborník štrnástich historických príspevkov, ktoré odzneli na historickom seminári Židia v Malackách v máji 2012, na pravidelných mesačných prednáškach Stretnutie s históriou a zaradené boli aj ďalšie príspevky.

piatok 8. februára 2013

SENICA

SENICA V PORTÁLNYCH SÚPISOCH 
Z ROKOV 1532 A 1536

V súpisoch usadlostí (portálnych súpisoch) Nitrianskej župy z 30. rokov 16. storočia sa dozvieme množstvo zaujímavých informácií o mestečkách a dedinách severného Záhoria. Ako príklad som si vybral Senicu.

utorok 5. februára 2013

SÚŤAŽ S ABCKNIHY.SK

SÚŤAŽ S ABCKNIHY.SK
2. kolo

Súťaž o knihy s internetovým kníhkupectvom ABCknihy.sk pokračuje druhým kolom. Čo je napísané na obrázku? Poznáte túto dedinu alebo mesto?

piatok 1. februára 2013

NOVINKY

RÁDEK

Mestské centrum kultúry Malacky - Múzeum Michala Tillnera pokračuje aj v roku 2013 so svojím cyklom prednášok Stretnutie s históriou.

štvrtok 31. januára 2013

SÚŤAŽ S ABCKNIHY.SK

SÚŤAŽ S ABCKNIHY.SK
1. kolo

Súťaž o knihy s kníhkupectvom ABCknihy.sk začíname prvým miestnym názvom. Čo je napísané na obrázku? O ktorú obec alebo mesto na Záhorí ide?

sobota 26. januára 2013

SÚŤAŽ S ABCKNIHY.SK

SÚŤAŽ S ABCKNIHY.SK 
Pravidlá súťaže 

Rozhodol som sa usporiadať na stránke Dejiny Záhoria zábavnú súťaž. Princípom súťaže bude čítanie a identifikovanie rukopisných historických názvov miest a obcí Záhoria.

streda 23. januára 2013

Z DOBOVEJ TLAČE / LÁB

"AKADEMICKÝ MALIAR" V LÁBE

Časopis Slovenské Záhorie priniesol v roku 1930 článok o svojskom podvodníkovi z Brna, ktorý sa objavil v Lábe a vydával sa za akademického maliara. Prinášam presný prepis článku.

štvrtok 17. januára 2013

LITERATÚRA / ZÁVOD

PREZ ZÁVODY JE CHODNÍČEK,
ZA ZÁVODY KRÍŽ

V sobotu 13. októbra 2012 sa v Dome kultúry v Závode konala slávnostná prezentácia novej knihy Prez Závody je chodníček, za Závody kríž (ľudové piesne zo Závodu) autorky Terézie Kvapilovej. Ide už o tretiu autorkinu etnografickú knihu o obci Závod. Vlastne išlo o dve podujatia v jednom. Terézia Kvapilová zároveň oslavovala úctyhodné životné jubileum. Preto aj úvod sa niesol v duchu blahoželaní.

sobota 12. januára 2013

MALACKY

PÁLFIOVSKÉ SRDCIA V MALACKÁCH


Jednou zo vzácností mesta Malacky je dodnes zachované srdce Jána III. Antona Pálfiho († 1694), v poradí druhého pálfiovského majiteľa malackého panstva. V minulých dobách však toto srdce nebolo osamotené. Malackí františkáni totiž opatrovali aj srdce Jánovho otca Pavla IV. Pálfiho († 1653). Systematická história osudov oboch sŕdc dosiaľ spracovaná nebola.