Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

utorok 17. januára 2012

Z DOBOVEJ TLAČE

PO ŽENEVSKOM VÝSTRELE 

Včera pochovali Štefana LuxaNoviny Slovenské zvesti priniesli 8. júla 1936 na titulnej strane správu o samovražde malackého rodáka Štefana Luxa v Ženeve počas rokovania Spoločnosti národov.

pondelok 9. januára 2012

NOVINKY / LITERATÚRA

MALACKÉ FRANTIŠKÁNSKE GYMNÁZIUM V OBRAZOCH
1927 - 2001


Do tretice prinášam informáciu o novej publikácii. Svetlo sveta uzrela takmer zároveň so zborníkom Malacky a okolie 4. Ide o zbierku historických i novodobých fotografií mapujúcich vývoj Gymnázia sv. Františka Assiského v Malackách.