Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

sobota 31. januára 2015

PODUJATIA

STRETNUTIE S HISTÓRIOU V MALACKÁCH

Mestské centrum kultúry Malacky – Múzeum Michala Tillnera na mesiac február pripravilo prednášku z cyklu Stretnutie s históriou na tému Dolní konec. Ňou nadväzuje na predchádzajúce prednášky venované minulosti jednotlivých štvrtí mesta Malacky. Prednáška bude spojená s premietaním historických fotografií a besedou s pamätníkmi.

utorok 27. januára 2015

UDALOSTI

HRAD BRANČ
2. časť
Jaroslav Nešpor

Branč v 15. storočí a do polovice 16. storočia
Po smrti sedmohradského vojvodu Stibora zo Stiboríc v roku 1414 prešiel hrad Branč do majetku jeho syna rovnakého mena.[1] Hlavnou rezidenciou Stiborovcov bol hrad Beckov, ale vlastníci prestavali na kvalitné stredoveké šľachtické sídlo aj Branč spravovaný ich kastelánmi.[2]

sobota 17. januára 2015

PODUJATIA

ZÁHORIE A VEĽKÁ MORAVA

Múzeum Michala Tillnera v Malackách bude aj v roku 2015 pokračovať v cykle Stretnutie s históriou a bude organizovať prednášky s rôznorodou historickou tematikou o Záhorí. V januári začíname dejinami Záhoria v ranom stredoveku.

streda 7. januára 2015

UDALOSTI

JACOB GRIMM A ZÁHORIE

Rozprávky ako Snehulienka, Popoluška, Červená Čiapočka, Šípková Ruženka... každý veľmi dobre pozná. Či už v literárnej alebo filmovej podobe. Ich zberateľmi a vydavateľmi boli v 19. storočí nemeckí bratia Jacob (1785 – 1863) a Wilhelm (1786 – 1859) Grimmovci. A aký je ich súvis so Záhorím?