Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

sobota 29. marca 2014

NOVINKY

O HISTÓRII NA ZÁHORÍ

V najbližších dňoch sa na Záhorí uskutoční niekoľko podujatí s historickou tematikou. Každý záujemca o dejiny nášho regiónu si príde na svoje. Stačí si len vybrať.

sobota 22. marca 2014

Z DOBOVEJ TLAČE / UNÍN

O PODVODNÍKOVI V UNÍNE

Slovenské ľudové noviny priniesli 9. januára 1914 správu o mužovi, ktorý zneužíval dôverčivosť Unínčanov a podvodným spôsobom od nich získaval peniaze.

pondelok 17. marca 2014

NOVINKY

HUDBA V MALACKÁCH

Mestské centrum kultúry Malacky - Múzeum Michala Tillnera pozýva na Stretnutie s históriou, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 20. marca 2014 o 17.00 h v galérii MCK na Záhoráckej ulici.

pondelok 3. marca 2014

ARCHÍV

PRÍBEH HOLÍČSKEHO OBRAZU PANNY MÁRIE

V roku 1838 vydal biskup Aleš Jordánsky knihu o milostivých mariánskych obrazoch v Uhorsku. Zahrnul sem aj obrazy zo Záhoria – z Marianky, Šaštína a Holíča. Uverejňujem opis histórie obrazu Panny Márie z farského kostola sv. Martina v Holíči v originálnom znení.