Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

štvrtok 31. januára 2013

SÚŤAŽ S ABCKNIHY.SK

SÚŤAŽ S ABCKNIHY.SK
1. kolo

Súťaž o knihy s kníhkupectvom ABCknihy.sk začíname prvým miestnym názvom. Čo je napísané na obrázku? O ktorú obec alebo mesto na Záhorí ide?

sobota 26. januára 2013

SÚŤAŽ S ABCKNIHY.SK

SÚŤAŽ S ABCKNIHY.SK 
Pravidlá súťaže 

Rozhodol som sa usporiadať na stránke Dejiny Záhoria zábavnú súťaž. Princípom súťaže bude čítanie a identifikovanie rukopisných historických názvov miest a obcí Záhoria.

streda 23. januára 2013

Z DOBOVEJ TLAČE / LÁB

"AKADEMICKÝ MALIAR" V LÁBE

Časopis Slovenské Záhorie priniesol v roku 1930 článok o svojskom podvodníkovi z Brna, ktorý sa objavil v Lábe a vydával sa za akademického maliara. Prinášam presný prepis článku.

štvrtok 17. januára 2013

LITERATÚRA / ZÁVOD

PREZ ZÁVODY JE CHODNÍČEK,
ZA ZÁVODY KRÍŽ

V sobotu 13. októbra 2012 sa v Dome kultúry v Závode konala slávnostná prezentácia novej knihy Prez Závody je chodníček, za Závody kríž (ľudové piesne zo Závodu) autorky Terézie Kvapilovej. Ide už o tretiu autorkinu etnografickú knihu o obci Závod. Vlastne išlo o dve podujatia v jednom. Terézia Kvapilová zároveň oslavovala úctyhodné životné jubileum. Preto aj úvod sa niesol v duchu blahoželaní.

sobota 12. januára 2013

MALACKY

PÁLFIOVSKÉ SRDCIA V MALACKÁCH


Jednou zo vzácností mesta Malacky je dodnes zachované srdce Jána III. Antona Pálfiho († 1694), v poradí druhého pálfiovského majiteľa malackého panstva. V minulých dobách však toto srdce nebolo osamotené. Malackí františkáni totiž opatrovali aj srdce Jánovho otca Pavla IV. Pálfiho († 1653). Systematická história osudov oboch sŕdc dosiaľ spracovaná nebola.