Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

sobota 26. januára 2013

SÚŤAŽ S ABCKNIHY.SK

SÚŤAŽ S ABCKNIHY.SK 
Pravidlá súťaže 

Rozhodol som sa usporiadať na stránke Dejiny Záhoria zábavnú súťaž. Princípom súťaže bude čítanie a identifikovanie rukopisných historických názvov miest a obcí Záhoria.
V priebehu každého kalendárneho týždňa uverejním na www.dejinyzahoria.sk jeden nápis z historického dokumentu. Vždy pôjde o názov niektorého mesta alebo obce zo Záhoria. Úlohou bude tento nápis správne prečítať. Aby nebola úloha celkom jednoduchá, nepôjde o dnešný oficiálny názov mesta alebo obce, ale o jeho historickú verziu, ktorá sa odlišovala od dnešnej. Teda v podstate pôjde o dve úlohy – správne a presne prečítať nápis a identifikovať, o ktoré mesto alebo obec ide. 

Príklad: 

Nápis

Odpoveď 
1. zakolcha
2. Skalica

Nápis zverejním vždy iba jeden v každom kalendárnom týždni. Čas zverejnenia bude náhodný – od pondelka 0.01 h do nedele 23.59 h. Súťaž bude mať spolu 10 kôl. Začína piatym týždňom (28. 1. – 3. 2.) a končí štrnástym týždňom (1. 4. – 7. 4.) roka 2013. Správne odpovede na predchádzajúci nápis zverejním spolu s nasledujúcim súťažným nápisom. 
Odpovede posielajte na mailovú adresu dejinyzahoria1@gmail.com v tvare: 
1. názov: ??? 
2. obec: ??? 
3. meno, priezvisko, kontaktná mailová adresa 
Odpovede posielajte v týždni aktuálne prebiehajúceho súťažného kola do nedele 23.59 h. Akceptované budú iba odpovede obsahujúce všetky tri vyššie uvedené náležitosti, pričom prvé dve otázky musia byť zodpovedané správne. Do žrebovania budú zaradené všetky správne odpovede (vždy len jedna od jedného súťažiaceho v jednom súťažnom kole). Odpoveď možno poslať iba v jednom kole alebo vo viacerých alebo vo všetkých desiatich kolách. Samozrejme, odpovede z viacerých kôl zvyšujú súťažiacemu šancu na výhru. 
Po uplynutí posledného súťažného kola vo štvrtok 11. 4. 2013 bude zo všetkých správnych odpovedí v Múzeu Michala Tillnera v Malackách vyžrebovaný výherca. Následne bude výherca kontaktovaný na ním uvedenú mailovú adresu. 

Súťaž podporilo internetové kníhkupectvo   
venovaním kníh

Dušan Kováč: Dejiny Slovenska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010, 3. vydanie, slovenská verzia. 

Jean Leduc: Historici a čas. Koncepcie, otázky, diela. Bratislava, Kalligram, 2005.
 

Príjemnú zábavu.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.