Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

streda 23. januára 2013

Z DOBOVEJ TLAČE / LÁB

"AKADEMICKÝ MALIAR" V LÁBE

Časopis Slovenské Záhorie priniesol v roku 1930 článok o svojskom podvodníkovi z Brna, ktorý sa objavil v Lábe a vydával sa za akademického maliara. Prinášam presný prepis článku.„Akademický maliar“. K Bitterle z Brna, vyučený cukrár, usúdil, že jeho vlastné povolanie nedáva mu možnosť uplatniť všetky jeho vzácne vlohy a preto zkúsil začať inak. Zrazu objavil sa v Lábe ako akademický maliar. Chystal sa reštaurovať výzdobu kostola – ako vyhlasoval – aby si získal dôvery. Ináč ale potĺkal sa medzi Cigánmi a inú spoločnosťou, akademického maliara hodne nedôstojnou. Neobyčajnú pohotovosť preukázal v minulých dňoch pri prípravách obec. úradu k sčítaní domov a obyvateľstva. V pätách za úradnou komisiou roznášal nové „domové čísla“ vlastnej výroby a s vyzvaním: „Toto pán notár poslali!“ inkasoval za nepodarené výrobky svojho akad. umenia po 10 Kčs. Pretože miesto skutočne pridelených čísiel písal len „hausnumerá“, prišlo sa skoro na podvod a nádejný akad. maliar bol za svoju preochotnú podporu úradnej činnosti zatknutý." 

Slovenské Záhorie, roč. I, február 1930, č. 1, s. 11.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.