Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

sobota 23. februára 2013

Z DOBOVEJ TLAČE / GEOGRAFIA

ZÁHORIE V ROKU 1873 

Pred 140 rokmi, v čase, keď sa ešte Bratislave hovorilo Požoň, prechádzal Záhorím istý Ivan Liub. Svoje pohľady, pocity a zážitky si nenechal iba pre seba, ale publikoval ich v Národných novinách. Prinášam presný prepis jeho článku.

piatok 22. februára 2013

SÚŤAŽ S ABCKNIHY.SK

SÚŤAŽ S ABCKNIHY.SK
4. kolo

Súťaž o knihy od internetového kníhkupectva ABCknihy.sk pokračuje štvrtým kolom. Identifikujete dnešnú záhorskú obec alebo mesto?

piatok 15. februára 2013

SÚŤAŽ S ABCKNIHY.SK

SÚŤAŽ S ABCKNIHY.SK
3. kolo

A máme tu tretie kolo súťaže s internetovým kníhkupectvom ABCknihy.sk. Čo je tentokrát na obrázku? Ktorá záhorská obec alebo mesto?

streda 13. februára 2013

LITERATÚRA

ZBORNÍK MALACKY A OKOLIE 5

Mestské centrum kultúry Malacky – Múzeum Michala Tillnera vydalo zborník Malacky a okolie 5. Ide o zborník štrnástich historických príspevkov, ktoré odzneli na historickom seminári Židia v Malackách v máji 2012, na pravidelných mesačných prednáškach Stretnutie s históriou a zaradené boli aj ďalšie príspevky.

piatok 8. februára 2013

SENICA

SENICA V PORTÁLNYCH SÚPISOCH 
Z ROKOV 1532 A 1536

V súpisoch usadlostí (portálnych súpisoch) Nitrianskej župy z 30. rokov 16. storočia sa dozvieme množstvo zaujímavých informácií o mestečkách a dedinách severného Záhoria. Ako príklad som si vybral Senicu.

utorok 5. februára 2013

SÚŤAŽ S ABCKNIHY.SK

SÚŤAŽ S ABCKNIHY.SK
2. kolo

Súťaž o knihy s internetovým kníhkupectvom ABCknihy.sk pokračuje druhým kolom. Čo je napísané na obrázku? Poznáte túto dedinu alebo mesto?

piatok 1. februára 2013

NOVINKY

RÁDEK

Mestské centrum kultúry Malacky - Múzeum Michala Tillnera pokračuje aj v roku 2013 so svojím cyklom prednášok Stretnutie s históriou.