Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

štvrtok 14. júla 2022

UDALOSTI

NAJSTARŠIE PÍSOMNÉ SPRÁVY O ROHOŽNÍKU

Vďaka systematickému vyhľadávaniu prameňov k stredovekým dejinám Záhoria a ich štúdiu môžeme dnes zaradiť Rohožník medzi obce, kde je tiež potrebné korigovať informácie o najstaršej známej písomnej zmienke. Nie je to totiž rok 1532, ani rok 1450, ani rok 1397, ako sa doteraz uvádza v literatúre.