Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

piatok 27. apríla 2012

NOVINKY

DANIEL GABRIEL LICHARD

Pred 200 rokmi sa narodil (1812) a pred 130 rokmi zomrel (1882) evanjelický kňaz, národný buditeľ, novinár a osvetový pracovník Daniel Gabriel Lichard. Pri tejto príležitosti pripravilo Záhorské múzeum v Skalici spolu s ďalšími spoluorganizátormi slávnostné spomienkové podujatie.

streda 25. apríla 2012

NOVINKY

CIRKEVNÁ SPRÁVA NA ZÁHORÍ 
V MINULOSTI

Mestské centrum kultúry Malacky– Múzeum Michala Tillnera pozýva na prednášku z cyklu Stretnutie s históriou vo štvrtok 26. apríla 2012 o 17.00 h v galérii MCK (Záhorácka 1919, Malacky). Historik Záhorského múzea v Skalici Mgr. Martin Hoferka, ThD. predstaví fungovanie cirkevnej správy na Záhorí v minulosti. Vstup je voľný.

štvrtok 12. apríla 2012

LITERATÚRA

PRIPRAVOVANÉ KNIHY

V nasledujúcom zozname spomeniem niektoré knihy, ktoré sa venujú dejinám Záhoria (prevažne ide o obecné monografie) a ktoré by v bližšej či vzdialenejšej budúcnosti mali byť vydané. 

piatok 6. apríla 2012

HOLÍČ / PAMIATKY

HOLÍČSKY ZÁMOK
NA STARÝCH POHĽADNICIACH

Pôvodný zámok bol v Holíči postavený už v 13. storočí. Prešiel viacerými výraznými stavebnými obmenami a do dnešnej podoby bol prestavaný v období od konca 40. rokov do začiatku 60. rokov 18. storočia, keď zámok vlastnil František Štefan I. Lotrinský (1708 – 1765), manžel Márie Terézie a od roku 1745 rímskonemecký cisár.

pondelok 2. apríla 2012

Z DOBOVEJ TLAČE / ŠAŠTÍN

POŽIAR V ŠAŠTÍNSKOM KLÁŠTORE
V ROKU 1919

Týždenník Slovák 27. februára 1919 priniesol krátku správu o požiari v pavlínskom kláštore v Šaštíne. Prinášame presný prepis článku Požiar v Šaštíne.