Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

štvrtok 27. februára 2014

NOVINKY

PRVÁ SVETOVÁ VOJNA A ZÁHORIE

V priebehu roka 2014 pri príležitosti 100. výročia začatia prvej svetovej vojny sa mnohé pamäťové inštitúcie na Slovensku i v celej Európe zapájajú do projektu zhromažďovania informácií o tejto vojne. Pripojilo sa aj Záhorské múzeum v Skalici, ktorého výzvu vám teraz prinášam.

sobota 22. februára 2014

NOVINKY

PREDNÁŠKA O MALACKÝCH KRYPTÁCH

Od 18. storočia boli v kryptách pod františkánskym kostolom v Malackách pochovávaní členovia Pálfiovského rodu, vrátane niektorých jeho najvýznamnejších osobností, tiež františkáni z miestneho kláštora i niekoľkí význačnejší a zámožnejší obyvatelia Malaciek. Priestor krýpt prešiel v priebehu času viacerými stavebnými úpravami a viackrát zmenil svoju podobu. Navyše nie vždy bol len miestom posledného odpočinku zosnulých, ale aj miestom vyčíňania vandalov.

streda 19. februára 2014

NOVINKY

PREHLIADKA PAMIATOK V SKALICI

Už túto sobotu bude možné bezplatne spolu so sprievodcom si prezrieť historické pamiatky v Skalici.

streda 12. februára 2014

LITERATÚRA

MALACKÉ POHĽADY 2

Malacké občianske združenie MLOK zhmotnilo príspevky z internetovej stránky Malacké pohľady do formy výberového zborníka.

štvrtok 6. februára 2014

LITERATÚRA

NOVÝ ZBORNÍK
MALACKY A OKOLIE 6

Mestské centrum kultúry Malacky – Múzeum Michala Tillnera vydalo svoj v poradí už šiesty zborník s historickou tematikou Malacky a okolie.

pondelok 3. februára 2014

NOVINKY

STUPAVSKÝ KAŠTIEĽ A PARK

Občianske združenie Pour Art zo Stupavy organizuje prednášku a prezentáciu svojej novej ročenky.