Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

streda 12. februára 2014

LITERATÚRA

MALACKÉ POHĽADY 2

Malacké občianske združenie MLOK zhmotnilo príspevky z internetovej stránky Malacké pohľady do formy výberového zborníka.

Ide už o druhý zborník Malackých pohľadov. Obsahuje výber článkov autorov Martina Macejku, Milana Valachoviča a Vlada Handla z rokov 2009-2012. Tematicky sú rozdelené do ôsmych častí: Malacky, Zámok, Čierny kláštor, Farský kostol, Genius loci, Staré mapy, Kino a film a Spomienky Vlada Handla. 256-stranová kniha formátu A5 s tvrdou väzbou je doplnená bohatým obrazovým materiálom - dobovými fotografiami a mapami.
Knihu je možné si zakúpiť v Mestskom centre kultúry Malacky (Záhorácka 1919) za 9 €.Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.