Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

streda 19. februára 2014

NOVINKY

PREHLIADKA PAMIATOK V SKALICI

Už túto sobotu bude možné bezplatne spolu so sprievodcom si prezrieť historické pamiatky v Skalici.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa sprievodcov budú v sobotu 22. 2. 2014 od 14.00 h do 16.00 h spístupnené historické pamiatky v Skalici. Pre záujemcov o prehliadku rotundy, františkánskeho kláštora, jezuitského kostola, ledovne, veže farského kostola, či mlyna Pilárikovcov bude pripravená bezplatná organizovaná prehliadka so sprievodným výkladom. Pamiatky budú taktiež prístupné aj pre individuálnych návštevníkov. Súčasťou podujatia bude aj koncert o 15.00 h v jezuitskom kostole.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.