Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC.)

piatok 17. augusta 2018

ARCHÍV

PORTÁLNY SÚPIS NITRIANSKEJ ŽUPY 
Z ROKU 1532 
4. časť 

Prinášam poslednú časť portálneho súpisu Nitrianskej časti Záhoria z roku 1532. Ide o súpis obcí Vlčkovany, Radošovce, Vieska, Koválovec, Chropov, Lopašov, Častkov, Sobotište a Prietrž.

utorok 7. augusta 2018

UDALOSTI

TRAGICKÝ POŽIAR V PERNEKU 
V ROKU 1867 

Zohrieva skrehnutých, osvetľuje temnotu, varí stravu hladným. Ničí prírodu, pustoší ľudské príbytky, zabíja a mrzačí zvieratá i ľudí. Také sú dve tváre ohňa. Jeho ovládnutie a využívanie človekom sa považuje za revolučný krok v dejinách. Oheň zmenil dejiny, v dobrom aj v zlom. Človeku priniesol úžitok aj skazu, pomáhal aj ničil. Presne v duchu známeho „dobrý sluha, ale zlý pán“.