Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

štvrtok 27. júna 2013

LITERATÚRA

LITERATÚRA O HRADE PRI PERNEKU
(zostavil Jaroslav Nešpor)

Záujemcom o neznámy hrad v Malých Karpatoch pri Perneku prinášam zoznam literatúry k tejto téme. Autorom zoznamu je Jaroslav Nešpor. Akékoľvek ďalšie poznatky, informácie a pod. sú vítané.

piatok 21. júna 2013

NOVINKY

SVÄTÍ CYRIL A METOD V UMENÍ

Záhorská galéria a Záhorská knižnica v Senici organizujú pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie sympózium pod názvom Svätí Cyril a Metod v umení.

štvrtok 20. júna 2013

NOVINKY

CYRILO-METODSKÁ RATOLESŤ

Najstaršia architektonická pamiatka na Záhorí - kostolík sv. Margity v Kopčanoch ožije v najbližších dňoch slávnosťou 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Bratislavský arcibiskup v ňom bude slúžiť v nedeľu 30. júna 2013 o 10.00 h slávnostnú sv. omšu.

utorok 11. júna 2013

LITERATÚRA

LITERATÚRA O DRAČOM HRÁDKU
(zostavil Jaroslav Nešpor)

V blízkosti Borinky pri hrade Pajštún sa ukrýva jeden menej známy stredoveký hrad, známy ako Dračí hrádok. Prinášam zoznam literatúry k tomuto hrádku. Autorom zoznamu je Jaroslav Nešpor. Uvítam akékoľvek informácie, fotografie, články k tomuto objektu.

nedeľa 2. júna 2013

LITERATÚRA

LITERATÚRA O HRADE BRANČ NA ZÁHORÍ
(zostavil Jaroslav Nešpor)

Zoznam literatúry o hrade Branč na Záhorí, zostavený Jaroslavom Nešporom. Ktokoľvek vie o nejakej knihe, článku, štúdii, dokumente o Branči, nech ich pridá do komentára.

LITERATÚRA

LITERATÚRA O HRADOCH NA ZÁHORÍ

Hneď po titulnej stránke je najnavštevovanejšou podstránkou Dejín Záhoria podstránka Literatúra. Vytvoril som ju s cieľom pomôcť záujemcom o dejiny Záhoria rozširovať si svoje informácie, pomôcť študentom s tvorbou svojich prác a tiež propagovať literatúru o dejinách Záhoria. Niekoľkokrát už poslali svoj tip a doplnili túto databázu aj čitatelia.