Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

nedeľa 2. júna 2013

LITERATÚRA

LITERATÚRA O HRADOCH NA ZÁHORÍ

Hneď po titulnej stránke je najnavštevovanejšou podstránkou Dejín Záhoria podstránka Literatúra. Vytvoril som ju s cieľom pomôcť záujemcom o dejiny Záhoria rozširovať si svoje informácie, pomôcť študentom s tvorbou svojich prác a tiež propagovať literatúru o dejinách Záhoria. Niekoľkokrát už poslali svoj tip a doplnili túto databázu aj čitatelia.

Naposledy zaslal známy autor kníh o hradoch Jaroslav Nešpor svoj zoznam literatúry o hradoch na Záhorí, aby pomohol rozšíriť našu databázu. Zoznam je rozsiahly a postupne ho budem uverejňovať. Je výraznou pomôckou.

Pánovi Jaroslavovi Nešporovi patrí srdečná vďaka za jeho ochotnú pomoc.

Zároveň poprosím každého, kto vie o nejakej knihe, štúdii, článku, ktoré sa týkajú dejín Záhoria a nenachádzajú sa v našom zozname, aby na ne upozornili na adresu dejiny.zahoria1@gmail.com a pomôžu tak ostatným.

LITERATÚRA O HRADE BRANČ NA ZÁHORÍ
(zostavil Jaroslav Nešpor)

(zostavil Jaroslav Nešpor)

LITERATÚRA O HRADE V HOLÍČI
(zostavil Jaroslav Nešpor)

(zostavil Jaroslav Nešpor)

(zostavil Jaroslav Nešpor)

(zostavil Jaroslav Nešpor)

LITERATÚRA O HRADE PRI KUCHYNI
(zostavil Jaroslav Nešpor)

LITERATÚRA O HRADE PAJŠTÚN
(zostavil Jaroslav Nešpor)

(zostavil Jaroslav Nešpor)

LITERATÚRA O HRADE V SKALICI
(zostavil Jaroslav Nešpor)

LITERATÚRA O HRADE V ŠAŠTÍNE
(zostavil Jaroslav Nešpor)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.