Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

piatok 16. augusta 2013

LITERATÚRA

LITERATÚRA O HRADE KORLÁTKO
(zostavil Jaroslav Nešpor)

Jedným zo záhorských hradov je aj hrad Korlátko nad obcou Cerová-Lieskové. Zoznam literatúry k jeho dejinám zostavil Jaroslav Nešpor. Ak by ste poznali ďalšiu literatúru k tejto téme, alebo poskytli akékoľvek informácie, fotografie a pod., bude to vítané.
LITERATÚRA O HRADOCH NA ZÁHORÍ


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.