Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

sobota 27. decembra 2014

Z DOBOVEJ TLAČE

HOTELY NA ZÁHORÍ V ROKU 1920
3. časť

V tretej časti nášho seriálu sa pozrieme, aké možnosti ubytovania, stravovania a turistického vyžitia ponúkali v roku 1920 v Borskom Mikuláši, Senici, Skalici, Sološnici a Stupave.

štvrtok 18. decembra 2014

UDALOSTI

HRAD BRANČ
1. časť
Jaroslav Nešpor

Poloha a prírodné pomery
V severovýchodnej časti Záhoria, tam kde sa stýkajú briežky, pahorky, vyvýšeniny a návršia Chvojnickej, Žalostinskej a Myjavskej pahorkatiny, leží starobylá obec Sobotište. Východne od nej, v Myjavskej pahorkatine, vystupujú z mladotreťohornej výplne Viedenskej kotliny na povrch skalnaté kopce bradlového pásma, ktoré sa potom v úzkom pruhu ťahá cez Slovensko a západnú Ukrajinu až do Rumunska.

sobota 13. decembra 2014

LITERATÚRA

MONOGRAFIA VRÁDIŠŤA

Obec Vrádište vydala pred nedávnom svoju historickú monografiu. Zachytáva dejiny obce od najstarších čias po súčasnosť. Zaradila sa tak medzi ostatné záhorské obce s vlastnou monografiou.

štvrtok 23. októbra 2014

Z DOBOVEJ TLAČE

HOTELY NA ZÁHORÍ V ROKU 1920
2. časť

Po nedávnom úspešnom príspevku o hoteloch na Záhorí, ktorý som ešte doplnil o fotografiu hostinca Ján Grujbára vo Vysokej pri Morave (ďakujem za ňu p. Sirotovi z Jakubova), pokračujem ďalšími s informáciami pre turistov a cestovateľov o možnostiach turistiky a o možnostiach ubytovania sa v záhorských hoteloch a hostincoch z rokov 1920-1921. Tentokrát sa pozrieme do Moravského Svätého Jána, Borského Svätého Jura, Kuklova, Kútov, Lábu, Veľkých Levár a Malaciek. Niektoré ponuky sú ozaj lákavé a vyvolávajú túžbu preniesť sa v čase ;o)

piatok 17. októbra 2014

PODUJATIA

PRVÁ SVETOVÁ VOJNA A ZÁHORIE

Do množstva rozličných podujatí k 100. výročiu vypuknutia prvej svetovej vojny sa zapojilo aj Záhorské múzeum v Skalici výstavou Prvá svetová vojna a Záhorie.

sobota 4. októbra 2014

LITERATÚRA

DEJINY ŠPORTU V MALACKÁCH

V piatok 3. októbra 2014 bola v Malackách pri príležitosti osláv 100. výročia organizovaného športu v Malackách odprezentovaná nová kolektívna monografia Dejiny športu v Malackách.

pondelok 29. septembra 2014

Z DOBOVEJ TLAČE

HOTELY NA ZÁHORÍ V ROKU 1920
1. časť


Po prvej svetovej vojne československí hoteliéri prejavovali záujem pozdvihnúť svoje služby na medzinárodnú úroveň. Ministerstvo obchodu v snahe pomôcť tejto iniciatíve začalo od roku 1921 vydávať Státní adresář hotelů. Údaje do adresára poskytli samotní poskytovatelia hotelových služieb, hostinskí, obecné úrady...

utorok 23. septembra 2014

PODUJATIA

REMESLO MÁ ZLATÉ DNO...

Od stredy 1. októbra 2014 do piatka 3. októbra 2014 sa v Slovenskom národnom archíve v Bratislave bude konať vedecká konferencia Remeslo má zlaté dno... s podnázvom Cechy, živnosti, manufaktúry a továrne v dejinách Slovenska. Prednesených bude aj niekoľko referátov vzťahujúcich sa k dejinám Záhoria. Z príspevkov konferencie bude zostavený zborník.

štvrtok 28. augusta 2014

PODUJATIA

HISTORICKÝ VÍKEND NA ZÁHORÍ

Máme pred sebou predĺžený víkend a v ňom sa na Záhorí uskutoční viacero podujatí s historickou tematikou. Pôjde najmä o podujatia venované 70. výročiu SNP, ale i ďalším výročiam.

pondelok 25. augusta 2014

Z DOBOVEJ TLAČE

STOROČNÉ REKLAMY ZO ZÁHORIA 2

V kalendári pre slovenský ľud Nová domová pokladnica, ktorý vydal Pavol Blaho v roku 1913 v Skalici, sa nachádza množstvo dobových plošných reklám, pričom veľká časť z nich sa týka oblasti Záhoria. Prinášam malú ochutnávku. No nekúp to...

utorok 5. augusta 2014

Z DOBOVEJ TLAČE

PRÁŠKOVANIE VOJENSKÝCH LESOV 
V ROKU 1940

V posledných dňoch médiami prebehla správa, že vstup do vojenských lesov sa z dôvodu postreku listožravého hmyzu neodporúča a zber lesných plodín je zakázaný. Podobnú správu priniesli viaceré celoštátne noviny v roku 1940.

štvrtok 26. júna 2014

LITERATÚRA

ZOHOR

Na svete je ďalšia záhorská obecná monografia. Reprezentatívnou publikáciou sa môže popýšiť obec Zohor.

sobota 14. júna 2014

UDALOSTI

AKO JE TO S DÁTUMOM 
NAJSTARŠEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY 
O BORSKOM MIKULÁŠI A BORSKOM PETRI?

Obec Borský Mikuláš v dňoch 5. – 8. júna oslavovala 620. výročie prvej písomnej zmienky o obci. Dátum osláv bol vybraný podľa dátumu najstaršej písomnej zmienky, ktorým mal byť 3. jún 1394. Je to však správny dátum?

streda 11. júna 2014

PODUJATIA

700. VÝROČIE NAJSTARŠEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY
O ZOHORE

Od piatka 13. 6. do nedele 15. 6. 2014 sa v obci Zohor konajú oslavy 700. výročia najstaršej známej písomnej zmienky o Zohore. Súčasťou bohatého kultúrneho programu je vzácna výstava i prezentácia novej knihy.

utorok 3. júna 2014

PODUJATIA

620. VÝROČIE NAJSTARŠEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY
O BORSKOM MIKULÁŠI

Dňom 3. júla 1394 je datovaná listina, v ktorej sa prvýkrát spomína obec Borský Mikuláš. V tomto roku uplynie už 620 rokov od tejto zmienky. Obec Borský Mikuláš pri tejto príležitosti už v mesačnom predstihu pripravila obecné slávnosti.

štvrtok 22. mája 2014

PODUJATIA

TRADIČNÉ A NETRADIČNÉ MIESTA SKALICE

V sobotu 24. mája 2014 sa isto oplatí absolvovať netradičnú nočnú prehliadku skalických pamiatok.

piatok 16. mája 2014

Z DOBOVEJ TLAČE

STOROČNÉ REKLAMY ZO ZÁHORIA

Výber plošných reklám, inzerátov a oznamov zo slovenských novín z konca roku 1913 a prvej tretiny roku 1914 nás vovedie do sveta propagácie výrobkov, služieb a podujatí na Záhorí. S odstupom času viaceré z týchto reklám pôsobia až úsmevne a z niektorých by bolo možné i dnes si brať vzor.

pondelok 12. mája 2014

NOVINKY

O HISTÓRII NA ZÁHORÍ

V nasledujúcom týždni sa na Záhorí uskutoční niekoľko podujatí s historickou tematikou. Ide predovšetkým o podujatia spojené s Dňom, resp. Nocou múzeí a galérií 2014.

pondelok 5. mája 2014

NOVINKY

HOLÍČSKE NÁVRATY

Mestská knižnica v Holíči pripravuje výstavný cyklus o dejinách Holíča. Vyzýva občanov, rodákov a každého, kto by vedel pomôcť, aby poskytli historické materiály k dejinám Holíča.

utorok 22. apríla 2014

Z DOBOVEJ TLAČE

KRVAVÁ EXEKÚCIA V GAJAROCH

Pred sto rokmi sa v Gajaroch stala nešťastná udalosť, pri ktorej tiekla krv. vzhľadom na skutočnosť, že vtedajšie noviny o čine informovali nepresne, rozhodol sa miestny farár Ján Trubínyi dať všetko na pravú mieru a opísať udalosť v Slovenských ľudových novinách tak, ako sa naozaj stala.

sobota 12. apríla 2014

NOVINKY

SPOMIENKA NA JÁNA HOLLÉHO
V BORSKOM MIKULÁŠI

Rodák z Borského Mikuláša, katolícky kňaz a veľký slovenský básnik Ján Hollý zomrel pred 165 rokmi. Pri tejto príležitosti sa v jeho rodnej obci uskutoční spomienková slávnosť.

pondelok 7. apríla 2014

UDALOSTI

SEKULE V SÚPISE DAŇOVNÍKOV 
Z ROKU 1720

V roku 1715 bola v Uhorsku zavedená stála armáda. Pre potreby jej vydržovania bola zavedená každoročná vojenská daň (contributio). Aby mohla byť táto daň primerane prerozdelená, uskutočnilo sa v roku 1715 a potom v roku 1720 sčítanie obyvateľstva, ktoré malo túto daň platiť. Nešlo teda o úplné súpisy obyvateľstva (šľachta mala privilégium nezdaniteľnosti, mnoho ľudí využívali tiež rozličné výsady, vrátane platenia dávok, želiari, resp. podželiari bez urbárskej pôdy, chudobní). Nedozvieme sa teda z nich absolútny počet obyvateľstva. Napriek tomu tieto súpisy majú určitú informatívnu hodnotu (demografickú, hospodársku, genealogickú...).

sobota 29. marca 2014

NOVINKY

O HISTÓRII NA ZÁHORÍ

V najbližších dňoch sa na Záhorí uskutoční niekoľko podujatí s historickou tematikou. Každý záujemca o dejiny nášho regiónu si príde na svoje. Stačí si len vybrať.

sobota 22. marca 2014

Z DOBOVEJ TLAČE / UNÍN

O PODVODNÍKOVI V UNÍNE

Slovenské ľudové noviny priniesli 9. januára 1914 správu o mužovi, ktorý zneužíval dôverčivosť Unínčanov a podvodným spôsobom od nich získaval peniaze.

pondelok 17. marca 2014

NOVINKY

HUDBA V MALACKÁCH

Mestské centrum kultúry Malacky - Múzeum Michala Tillnera pozýva na Stretnutie s históriou, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 20. marca 2014 o 17.00 h v galérii MCK na Záhoráckej ulici.

pondelok 3. marca 2014

ARCHÍV

PRÍBEH HOLÍČSKEHO OBRAZU PANNY MÁRIE

V roku 1838 vydal biskup Aleš Jordánsky knihu o milostivých mariánskych obrazoch v Uhorsku. Zahrnul sem aj obrazy zo Záhoria – z Marianky, Šaštína a Holíča. Uverejňujem opis histórie obrazu Panny Márie z farského kostola sv. Martina v Holíči v originálnom znení.

štvrtok 27. februára 2014

NOVINKY

PRVÁ SVETOVÁ VOJNA A ZÁHORIE

V priebehu roka 2014 pri príležitosti 100. výročia začatia prvej svetovej vojny sa mnohé pamäťové inštitúcie na Slovensku i v celej Európe zapájajú do projektu zhromažďovania informácií o tejto vojne. Pripojilo sa aj Záhorské múzeum v Skalici, ktorého výzvu vám teraz prinášam.

sobota 22. februára 2014

NOVINKY

PREDNÁŠKA O MALACKÝCH KRYPTÁCH

Od 18. storočia boli v kryptách pod františkánskym kostolom v Malackách pochovávaní členovia Pálfiovského rodu, vrátane niektorých jeho najvýznamnejších osobností, tiež františkáni z miestneho kláštora i niekoľkí význačnejší a zámožnejší obyvatelia Malaciek. Priestor krýpt prešiel v priebehu času viacerými stavebnými úpravami a viackrát zmenil svoju podobu. Navyše nie vždy bol len miestom posledného odpočinku zosnulých, ale aj miestom vyčíňania vandalov.

streda 19. februára 2014

NOVINKY

PREHLIADKA PAMIATOK V SKALICI

Už túto sobotu bude možné bezplatne spolu so sprievodcom si prezrieť historické pamiatky v Skalici.

streda 12. februára 2014

LITERATÚRA

MALACKÉ POHĽADY 2

Malacké občianske združenie MLOK zhmotnilo príspevky z internetovej stránky Malacké pohľady do formy výberového zborníka.

štvrtok 6. februára 2014

LITERATÚRA

NOVÝ ZBORNÍK
MALACKY A OKOLIE 6

Mestské centrum kultúry Malacky – Múzeum Michala Tillnera vydalo svoj v poradí už šiesty zborník s historickou tematikou Malacky a okolie.

pondelok 3. februára 2014

NOVINKY

STUPAVSKÝ KAŠTIEĽ A PARK

Občianske združenie Pour Art zo Stupavy organizuje prednášku a prezentáciu svojej novej ročenky.

štvrtok 30. januára 2014

UDALOSTI

OSTRÝ KAMEŇ
4. časť
autor: Jaroslav Nešpor

Názov hradu
Zmienka o hrade Scha(r)fburg v pokračovaní Klosterneuburskej kroniky je pravdepodobne najstarším dochovaným pomenovaním hradu Ostrý Kameň v jeho nemeckej podobe.[1]

pondelok 27. januára 2014

NOVINKY

HISTORICKÝ SEMINÁR O JÁNOVI BUNDALOVI

Záhorské múzeum v Skalici poriada historický seminár o skalickom rodákovi, farárovi a titulárnom ostrihomskom kanonikovi dr. Jánovi Bundalovi.

štvrtok 23. januára 2014

NOVINKY

PREZENTÁCIA NOVEJ KNIHY O MALACKÁCH

O pár dní bude verejnosti predstavená nová kniha o dejinách Malaciek. Ide o pokračovanie knihy Malacké pohľady a "zhmotnenie" článkov vychádzajúcich na stránke malackepohlady.sk.

pondelok 20. januára 2014

NOVINKY

SPOMIENKA NA MARTINA ČULENA

Pri príležitosti 120. výročia úmrtia Martina Čulena, rodáka z Brodského, národného buditeľa, kňaza, pedagóga - zakladateľa prvého slovenského gymnázia v Kláštore pod Znievom a Matice slovenskej, sa v jeho rodnej obci uskutoční spomienkové stretnutie.

nedeľa 19. januára 2014

WWW

AKO SI STIAHNUŤ URBÁR

Pred časom som zverejnil oznam o zverejnení tereziánskych urbárov na internete. Urbáre je možné na domovskej stránke iba prehliadať. Existuje však aj možnosť, ako si ich stiahnuť v plnej kvalite do počítača.

štvrtok 2. januára 2014

WWW

TEREZIÁNSKE URBÁRE Z ROKU 1768

Urbáre z čias Márie Terézie sú výborným zdrojom informácií o hospodárskej situácii jednotlivých obcí. Pre záujemcov o genealógiu vlastného rodu sú obohatením o majetkové pomery tej-ktorej rodiny v danej dobe. V súčasnosti je možné študovať tieto materiály z pohodlia domova. A to o to viac, že sú písané v dobovom ľudovom jazyku, takže nie je potrebné ovládať latinčinu alebo nemčinu. Stačí len trocha trpezlivosti pri čítaní.