Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

pondelok 29. septembra 2014

Z DOBOVEJ TLAČE

HOTELY NA ZÁHORÍ V ROKU 1920
1. časť


Po prvej svetovej vojne československí hoteliéri prejavovali záujem pozdvihnúť svoje služby na medzinárodnú úroveň. Ministerstvo obchodu v snahe pomôcť tejto iniciatíve začalo od roku 1921 vydávať Státní adresář hotelů. Údaje do adresára poskytli samotní poskytovatelia hotelových služieb, hostinskí, obecné úrady...
Zoznam bol spracovávaný v roku 1920 a údaje v ňom (najmä ceny) sa v čase vydania adresára mohli už mierne líšiť. Zoznam nemusel obsahovať všetky existujúce hotely a hostince s nocľahom. Uvedené sú aj základné informácie o danej obci, ktoré by mohli byť prospešné pre turistov a návštevníkov. Vzácne sú však údaje o cenách nocľahov a stravovania. 
Prinášam presný prepis informácií o hoteloch na Záhorí (skratky a značky som rozpísal, preložené z češtiny). Názvy obcí ponechávam v pôvodnom tvare.

BREZOVÁ
Pošta, telegraf, automobilová stanica, stanica Brezová, trať Jablonica – Brezová. Okresný súd Myjava, Župa Bratislavská. – Doprava automobilová, koč. – Podnebie príjemné. – Hospodárska banka. – Priemysel kožiarsky. – 1 lekár. – Mohyla Dra. M. R. Štefánika na Bradle. – Odbor Slovenskej Matice. – Vychádzky: K mohyle Štefánikovej na Bradlo 544 m 4 km, do Košarísk 3 ½ km, rodisko Štefánikovo, do doliny Lopušny ďalšie 2 km.
Hostince:
Tvarožek Juraj na námestí, koč, od nádražia 2 km. – Izby: 1 jednoposteľová za 8 K, 2 dvojposteľové po 10 K, svetlo 3 K – Jedáleň – Cena raňajok 4 K, obeda 30 K, večere 20 K. – Obsluha slovensky, nemecky, maďarsky. Noviny slovenské, české.
„Cirkevné“, stred obce, od nádražia 2 km. – Majiteľ Cirkev ev. a. v. v Brezovej, nájomca Janec Štefan. – Izby: 1 jednoposteľová po 8 K, 2 dvojposteľové po 16 K, kúrenie 5 K, svetlo 2 K, obsluha 2 K. – Čitáreň. – Cena raňajok 4 K, obeda 19 K, večere 7 K. – Obsluha slovensky. noviny slovenské. – Zľavy bytov úradníkom, študentom a turistom 10 K.
„Na nádraží“ – Majiteľ Ciran Štefan. – Izby: 1 jednoposteľová 8 K, 2 dvojposteľové po 16 K, penzia 35 K.

DEVÍN
Pošta, telegraf, četnícka stanica Devín, Okresný súd Bratislava, dunajský prístav Devín, stanica Devínska Nová Ves 5 ½ km, zastávka Lamač 5 ½ km, trať Břeclav – Bratislava, Župa Bratislavská. – Na sútoku moravy s Dunajom. Nad obcou zrúcanina Devína v r. 1809 Francúzmi zboreného. Z Kobylej hory (Thebner Kogel) 514 m s turistickou chatou (zanedbanou!) krásny rozhľad.
Hostince:
„Z. Hirschen“ – Majiteľ obec Devín, nájomca Rott Karol. – Izby: 1 dvojposteľová za 5 K. – Penzia 20 K.

GAJÁRE (Gairing)
Pošta, telegraf, telefón v mieste, stanica Malacky 9 km, trať Břeclav – Bratislava, Okresný súd Malacky, Župa Bratislavská, četnícka stanica. – Zo stanice poštou 6 K, objednaným povozom 40 K. – Colný úrad, oddelenie pohraničnej finančnej stráže. – Liehovar. – Lekár.

Gajary v 20. rokoch 20. storočia

Hostince:
Dobiš Jozef – 1 viacposteľová za 10 K. – Raňajky 2 K, obed 20 K, večera 15 K.
Ryška František – Izby: 2 jednoposteľové, 1 dvojposteľová po 15 K. – Penzia 20 K.

HOCHŠTETNO
Pošta, četnícka stanica, stanica Hochštetno, trať Zohor – Uhorská Ves, telegraf, stanica Zohor, trať Břeclav – Bratislava 6 ½ km, Okresný súd, Župa Bratislava.
Hostince:
Grujbar Ján – Izby: 1 jednoposteľová po 6 K, 2 dvojposteľové po 12 K. – Raňajky 2 K, obed 8 K, večera 6 K.

Hostinec Jána Grujbára vo Vysokej pri Morave
v období, kedy bol vydaný Adresár hotelov
(foto poskytol Peter Sirota, Jakubov)

HOLIČ
Pošta, telegraf, telefón, okresný súd, zastávka, stanica Holíč, trate Hodonín – Holíč, Kúty – Veselí n. M., Župa Bratislavská. – Doprava koč. – Úrady: slúžnovský, dôchodkový. – Výroba sladu. – Lekári 3, lekáreň. – Pamätihodnosti: starý kostol z r. 1600, zámok z doby Márie Terézie. – Vychádzky do lesov v povodí Moravy k Hodonínu, Kopčanom.

Holíč v 20. rokoch 20. storočia

Hotely – hostince:
„Winterstern“ na námestí, od nádražia 20 min. – Majiteľ Winterstern Jozef. – Izby: 4 jednoposteľové po 10 K, 3 dvojposteľové po 18 K, kúrenie 5 K, svetlo 2 K – elektrické svetlo, ?. – Jedáleň, kaviareň. – Raňajky 3 K, obed 18 K, večera 10 K. – Obsluha nemecky, maďarsky, slovensky. Noviny slovenské, nemecké.
„Kohut“, Rynkovna ulica, od nádražia 20 min. – Majiteľ Kohut Jakub. – Izby: 2 jednoizbové po 10 K, 2 dvojizbové po 18 K, kúrenie 4 K. – Jedáleň. – Raňajky 1,20 K, obed 15 K. – Obsluha slovensky, nemecky, Noviny slovenské, nemecké.

JABLONICA
Pošta, telegraf, telefón, stanica Jablonica, trať Kúty – Trnava, Okresný súd Senica, Župa Bratislavská. – Doprava koč 10 K. – V nížine, 202 m n m., z troch strán obklopená lesmi. Podnebie priaznivé. 3 výročné trhy. – Lekári 2, lekáreň. – Vychádzky: Zrúcanina Rozbehy 1 hod., pekná cesta údolím a lesmi, k mohyle vlakom do Brezovej 40 min., odtiaľ k mohyle 1 hod. pešo; do Cerovej, zámok, 4 ½ km, k horárni Bojkové 5 km.

Jablonica v 20. rokoch 20. storočia

Hostince:
„Nádražný“, majiteľ Polák Alfréd. – Izby: 2 jednoposteľové po 4 K, 1 dvojposteľová za 8 K. – Raňajky 2 K, obed 8 K, večera 5.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.