Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

utorok 23. septembra 2014

PODUJATIA

REMESLO MÁ ZLATÉ DNO...

Od stredy 1. októbra 2014 do piatka 3. októbra 2014 sa v Slovenskom národnom archíve v Bratislave bude konať vedecká konferencia Remeslo má zlaté dno... s podnázvom Cechy, živnosti, manufaktúry a továrne v dejinách Slovenska. Prednesených bude aj niekoľko referátov vzťahujúcich sa k dejinám Záhoria. Z príspevkov konferencie bude zostavený zborník.
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.