Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

pondelok 28. novembra 2011

ŠAŠTÍN

ŠAŠTÍN V 13. STOROČÍ

Z 13. storočia poznáme celý rad šaštínskych arcidiakonov. Už v roku 1210 sa spomína Matej (falzum); 1218 Ján; 1229, 1230 a 1231 magister Manasses, šaštínsky arcidiakon a kanonik ostrihomskej kapituly; 1233 Vincent[1]; 1244 – 1245 a 1248 Mikuláš[2], šaštínsky arcidiakon a ostrihomský kustód; 1259 Vincent[3]; 1272 magister Anton, sudca, šaštínsky arcidiakon, kancelár ostrihomského arcibiskupa Filipa[4]; 1288 a 1294 Štefan[5]; 1292 magister Jakub[6] a magister Wrkundinus.[7]

štvrtok 24. novembra 2011

WWW

HISTORICKÉ POHĽADNICE


Staré fotografie a pohľadnice sú vďačným zdrojom spomienok, štúdijným materiálom i zberateľským predmetom. Pomáhajú utvoriť si predstavu o vzhľade mesta, dediny chotára... v minulosti. Maďarský Katalóg pohľadníc z maďarských múzeí je výbornou databázou.

piatok 18. novembra 2011

BRODSKÉ

BRODSKÉ V NAJSTARŠÍCH PORTÁLNYCH SÚPISOCH

Najstaršie zachované portálne súpisy nám podávajú čiastočný obraz o osídlení Brodského v 15. a 16. storočí. Hoci nezachycujú celkový počet usadlostí, ale len tých, ktoré platili dane, vidno, že Brodské patrilo v danom období medzi malé dediny.

sobota 12. novembra 2011

Z DOBOVEJ TLAČE

CESTA CEZ PEZINSKÚ BABU


Noviny Obzor vo februári 1870 uverejnili článok o stavbe cesty cez Pezinskú Babu. Cesta bola už sčasti vystavaná a bolo potrebné ju dokončiť. Tu je presný prepis článku.

štvrtok 10. novembra 2011

NOVINKY

SPOMIENKA NA 17. NOVEMBER 1989

Mestské centrum kultúry Malacky - Múzeum Michala Tillnera pozýva na spomienkové stretnutie o 17. novembri 1989, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 17. novembra.

sobota 5. novembra 2011

NOVINKY

MIKULÁŠ XIII. PÁLFI


Mestské centrum kultúry Malacky - Múzeum Michala Tillnera v rámci pravidelných Stretnutí s históriou pripravilo prednášku s prezentáciou fotografií a besedou o poslednom členovi pálfiovského rodu, ktorý vlastnil malacké panstvo.