Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

sobota 5. novembra 2011

NOVINKY

MIKULÁŠ XIII. PÁLFI


Mestské centrum kultúry Malacky - Múzeum Michala Tillnera v rámci pravidelných Stretnutí s históriou pripravilo prednášku s prezentáciou fotografií a besedou o poslednom členovi pálfiovského rodu, ktorý vlastnil malacké panstvo.
Mikuláš XIII. Pálfi (1861 - 1935)

Mikuláš sa narodil 11. novembra 1861, čiže uplynie 150 rokov od jeho narodenia. V novembri roku 1918 musel opustiť Malacky. Tým sa uzavrela takmer 300-ročná éra zemepanského rodu Pálfiovcov v Malackách.
Podujatie sa uskutoční v piatok 11. novembra 2011 o 18.00 h v pálfiovskom kaštieli v Malackách. Po besede bude nasledovať večerná prehliadka kaštieľa (vstupné: 1 €).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.