Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

štvrtok 24. novembra 2011

WWW

HISTORICKÉ POHĽADNICE


Staré fotografie a pohľadnice sú vďačným zdrojom spomienok, štúdijným materiálom i zberateľským predmetom. Pomáhajú utvoriť si predstavu o vzhľade mesta, dediny chotára... v minulosti. Maďarský Katalóg pohľadníc z maďarských múzeí je výbornou databázou.
Katalóg momentálne obsahuje 210 tisíc pohľadníc, medzi ktorými sa dá nájsť aj množstvo pohľadníc zo Záhoria. 
Pri prvom spustení je potrebné si do počítača nainštalovať jednoduchý program - prehliadač. A potom môže dobrodružstvo hľadania začať.


Názov obce treba zadávať v jeho historických variantoch a jazykových (najmä maďarských) tvaroch. Zaujímavosťou je, že sú k dispozícii obidve strany pohľadnice. Pohľadnice sú vo vysokom rozlíšení a možno s nimi manipulovať - zväčšovať, zmenšovať, otáčať... Drobným mínusom môže byť prítomnosť stredového kríža na prehliadači a nemožnosť stiahnutia pohľadníc do počítača. No aj napriek tomu je táto databáza vynikajúcou pomôckou.

Na prvej stránke klikneme v riadku Szavak na tlačidlo Index

Otvorí sa nám slovník, kde do vyznačeného riadku 1
napíšeme časť hľadaného slova a klikneme na tlačidlo Keres.
Ako príklad som použil maďarský názov Skalice.
Otvorí sa slovník s vyhľadaným výrazom vo všetkých jeho
gramatických variantoch - 2.
Na každý z nich dvakrát klikneme.

Tým sa nám výrazy zoradili vo vyhľadávači.
Teraz kliknutím na Keres sa nám vyhľadajú
všetky pohľadnice v databázi s hľadaným výrazom.

Nájdené pohľadnice Skalice.

Prezeranie konkrétnej vybranej pohľadnice.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.