Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

štvrtok 22. júna 2017

UDALOSTI

HRAD PAJŠTÚN
3. časť
Jaroslav Nešpor

Pajštún v dedičnom vlastníctve Pálfiovcov
Sobáš Mikuláša II. Pálfiho s Máriou Magdalénou Fuggerovou a jeho kúpa hradu a panstva Červený Kameň sa stali základom ekonomickej prosperity rodu. Mikulášove schopnosti a kontakty na panovníckom dvore boli zas predpokladom jeho pôsobenia v stoličnej správe i v krajinských hodnostiach. Súčasne patril medzi najschopnejších uhorských vojenských veliteľov svojej doby.

utorok 13. júna 2017

LITERATÚRA

MESTSKÁ SPRÁVA SKALICE 
DO ROKU 1711

Historik Záhorského múzea v Skalici PhDr. Richard Drška upravil svoju rigoróznu prácu Samospráva mesta Skalica v rokoch 1372 – 1711 a pod novým názvom Mestská správa Skalice do roku 1711 ju vydal v knižnej podobe. Nezvyknem zaujímať stanovisko k obsahu vydaných prác, avšak v tomto prípade musím urobiť výnimku – Mestská správa Skalice je excelentný počin.

piatok 2. júna 2017

UDALOSŤ

NIČIVÝ POŽIAR V ZOHORE 
V ROKU 1841

Jedna z najhorších prírodných katastrof v dejinách Záhoria sa odohrala v roku 1841 v Zohore. O veľkom nešťastí priniesli správu nielen domáce, ale aj mnohé európske noviny.