Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

utorok 13. júna 2017

LITERATÚRA

MESTSKÁ SPRÁVA SKALICE 
DO ROKU 1711

Historik Záhorského múzea v Skalici PhDr. Richard Drška upravil svoju rigoróznu prácu Samospráva mesta Skalica v rokoch 1372 – 1711 a pod novým názvom Mestská správa Skalice do roku 1711 ju vydal v knižnej podobe. Nezvyknem zaujímať stanovisko k obsahu vydaných prác, avšak v tomto prípade musím urobiť výnimku – Mestská správa Skalice je excelentný počin.
Autor obsah knihy rozdelil na sedem častí. Po úvodných častiach o štúdijnej literatúre, vývoji Skalice v neskorom stredoveku a do roku 1711 nasleduje dôležitá kapitola o volebnom systéme mestských úradníkov v Skalici. Hlavnú časť knihy tvoria kapitoly o jednotlivých vyšších a nižších mestských úradníkoch. Najrozsiahlejšou časťou knihy sú prílohy – zoznamy jednotlivých mestských úradníkov Skalice podľa období.
Kniha je doplnená dôkladným poznámkovým aparátom so zoznamom použitých prameňov a literatúry a pre ľahšiu orientáciu menným registrom.
Vzhľadom na to, že ide o pôvodne o rigoróznu prácu, text je recenzovaný odborníkmi-historikmi.
Dôkladná, prepracovaná, precízna práca, ktorej podobnú o dejinách Záhoria sotva nájdeme.
Knihu je možné zakúpiť v Záhorskom múzeu v Skalici za 10 €.

DRŠKA, Richard: Mestská správa Skalice do roku 1711. Skalica: Záhorské múzeum v Skalici, 2016, 316 s. ISBN 978-80-85446-87-6
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.