Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

piatok 2. novembra 2012

LITERATÚRA / SUCHOHRAD

ENCYKLOPÉDIA SUCHOHRADU – DIMBURKA 

V máji tohto roku bola slávnostne odprezentovaná verejnosti Encyklopédia Suchohradu - Dimburka. Ako už samotný názov napovedá, ide o neobvyklý zjav medzi obecnými monografiami Záhoria, keď si autori nevybrali klasickú formu vlastivednej monografie, ale dejiny svojej obce spracovali do podoby encyklopédie.