Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

sobota 28. septembra 2013

NOVINKY

VÝSTAVA HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍ 
V STUPAVE

Občianske združenie POUR ART, nezisková organizácia JEWROPE a ateliér FOARTO pripravili výstavu historických fotografií Stupavy Tempus fugit II - Premeny Stupavy.

streda 25. septembra 2013

LITERATÚRA

LITERATÚRA O PLAVECKOM HRADE
(zostavil Jaroslav Nešpor)

Literatúra o Plaveckom hrade je veľmi bohatá. Jej zoznam zostavil Jaroslav Nešpor. Privítam akékoľvek ďalšie doplnky (literatúra, články, historické pramene, fotografie...) k tomuto zoznamu.

štvrtok 5. septembra 2013

NOVINKY

VETERÁN BURZA LOZORNO

V sobotu 7. septembra 2013 od 8.00 h sa v priestoroch Múzea historických vozidiel a motocyklov v Lozorne (bývalé kasárne) uskutoční zberateľská burza.

utorok 3. septembra 2013

LITERATÚRA

BREZOVÁ

Už v septembri 2011 bola odprezentovaná nová kniha o Brezovej pod Bradlom od autora Matúša Valihoru. Zaslúži si propagáciu, pretože svojím odborným i grafickým spracovaním ide o výnimočnú historickú monografiu na Záhorí.

pondelok 2. septembra 2013

NOVINKY

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
V SKALICKOM ARCHÍVE

Štátny archív v Bratislave, pobočka Skalica, pripravil na utorok 10. septembra 2013 Deň otvorených dverí. Záujemcovia budú mať možnosť prezrieť si bežne neprístupné priestory a dokumenty.