Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

utorok 3. septembra 2013

LITERATÚRA

BREZOVÁ

Už v septembri 2011 bola odprezentovaná nová kniha o Brezovej pod Bradlom od autora Matúša Valihoru. Zaslúži si propagáciu, pretože svojím odborným i grafickým spracovaním ide o výnimočnú historickú monografiu na Záhorí.

Svojím netradičným štvorcovým formátom kráča v šľapajach predchádzajúcej historicko-národopisnej knihy o Brezovej MICHÁLEK, Ján – JURÍČEK, Ján (zost.): Brezová pod Bradlom. Dejiny, národopis, nárečie, literatúra. Bratislava: Obzor, 1970, 288 s. Obsahom však ide o celkom novú knihu. Autor dôkladne rozoberá dejiny Brezovej od praveku do roku 1848. Pričom pristupuje aj k opravám starých, zažitých omylov a novým interpretáciám. Svoje argumenty podkladá historickými prameňmi. 

A práve historické pramene dodávajú knihe pridanú hodnotu. Originálne znenie so slovenským prekladom vybraných najdôležitejších historických prameňov o Brezovej pod Bradlom je totiž druhou časťou knihy.
Kniha má 332 strán, viac ako 70 obrázkov a máp, poznámkový aparát. Samostatnou prílohou je veľkoformátová historická mapa Brezovej a okolia.
Knihu je možné si zakúpiť v Mestskej knižnici v Brezovej pod Bradlom za 14 €.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.