Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

štvrtok 28. júna 2018

UDALOSTI

HRAD PAJŠTÚN 
5. časť 
Jaroslav Nešpor 

Hrad Pajštún a Napoleon Bonaparte 
Začiatkom apríla roku 1809 Rakúsko vstúpilo do koalície s Anglickom a vyhlásilo Francúzsku vojnu. Napoleon bol na túto situáciu lepšie pripravený. Jeho vojská už 13. mája obsadili Viedeň a postupovali na východ. Útokom maršala Davouta na opevnené predmostie na pravom brehu Dunaja sa 1. júna začala urputná, mesiac trvajúca bitka o Bratislavu, sprevádzaná opakovaným bombardovaním mesta delostreleckými granátmi. Cisárov záujem o Bratislavu podľa všetkého bol iba zastieracím manévrom na odlákanie pozornosti Rakúšanov od miesta hlavného úderu.

piatok 22. júna 2018

ARCHÍV

PORTÁLNY SÚPIS NITRIANSKEJ ŽUPY 
Z ROKU 1532
3. časť

Portálne súpisy nám dávajú možnosť urobiť si aspoň približný obraz o veľkosti sídiel. Pokračujeme s prehľadom osídlenia severného Záhoria v roku 1532. Môžeme porovnať veľkosť napr. Letničia, Vrádišťa, Kopčian, či Kátova s Unínom alebo Holíčom. Skalica bola celkom inou veľkostnou kategóriou.

pondelok 18. júna 2018

ARCHÍV

PREVRAT NA ZÁHORÍ V ROKU 1918 
14

Pri príležitosti stého výročia konca prvej svetovej vojny, prevratových udalostí a vzniku Československej republiky prinášam seriál článkov – spomienkového rozprávania jedného z priamych účastníkov obsadzovania slovenského územia českým vojskom, ktoré sa začalo v prvých novembrových dňoch 1918 práve oblasťou Záhoria. Rozprávanie uverejňoval týždenník Osveta, ktorý v prvej polovici roka 1919 vydával dr. Ivan Dérer v Malackách. Seriál (spolu 17 častí) vychádzal pod názvom Prví československí dobrovoľníci na Slovensku s autorskou poznámkou „Dľa zápisiek poručíka Mareka spracoval M. H.“ Články prepisujem v presnom znení, ako boli uverejnené v novinách, vrátane chýb a preklepov. Uvítam a rád uverejním obrazový materiál k tejto téme. Poslať ich môžete na dejiny.zahoria1@gmail.com.

piatok 15. júna 2018

LITERATÚRA

ZBORNÍK ZÁHORSKÉHO MÚZEA V SKALICI 8

Pred nedávnom bol verejnosti odprezentovaný ôsmy Zborník Záhorského múzea v Skalici. Obsahuje 9 štúdií, tri pramenné príspevky a jednu recenziu.