Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

piatok 23. marca 2012

GEOGRAFIA

LOKALIZÁCIA SLOVANSKÝCH OSÁD
VO VČASNOM STREDOVEKU
(2. časť)

Dokončenie
Dnešný terén popri rieke Morave a Myjave je po regulácii a stavbe hrádzí výrazne odlišný, ale Štefan Janšák skúmal situáciu ešte pred týmto stavom. V 20. rokoch 20. storočia si všimol, že pieskové duny bližšie pri vodných tokoch sú nižšie, vystupujú iba 1-2 m nad hladinu najvyššej vody a pokrýva ich 40-50 cm vrstva čierneho humusového piesku, zatiaľ čo duny ďalej od vodných tokov sú vyššie (6-8 m) a sú z čistého piesku.[1] Práve nánosy humusu boli vhodné na pestovanie plodín. Pieskové podložie v čase záplav bolo mokré a po opadnutí vody rýchlo vyschlo. A preto nižšie duny v blízkosti vodných tokov boli osídlené hustejšie a v starších dobách ako vyššie duny ďalej od vody.[2] 

pondelok 19. marca 2012

NOVINKY

VOJENSKÝ PEVNOSTNÝ SYSTÉM
NA ZÁHORÍ

Pre záujemcov o históriu a odvetvie vojenstva pripravilo Mestské centrum kultúry Malacky – Múzeum Michala Tillnera zaujímavú prednášku pplk. v. v. Františka Šimoníka s názvom Vojenský pevnostný systém na Záhorí.

sobota 17. marca 2012

LITERATÚRA

ŠAŠTÍNSKY (VICE)ARCHIDIAKONÁT
V 16. - 18. STOROČÍ

V pondelok 27. februára bola v Skalici odprezentovaná nová odborná kniha o dejinách Záhoria – dielo Martina Hoferku Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. – 18. storočí.

pondelok 12. marca 2012

GEOGRAFIA

LOKALIZÁCIA SLOVANSKÝCH OSÁD 
VO VČASNOM STREDOVEKU
(1. časť)

O spôsobe života Slovanov, o zvykoch, o ich vlastnostiach a pod. sa zmieňujú viaceré písomné pramene a pomáhajú nám tak dokresliť si našu predstavu o nich. Pri usádzaní sa na nových miestach a tvorbe sídiel mali svojské zvyklosti.

utorok 6. marca 2012

LITERATÚRA


ZLATÝ VEK CISÁRSKEJ REZIDENCIE V HOLÍČI...

V polovici roku 2011 bola po prvýkrát verejnosti predstavená kniha Zlatý vek cisárskej rezidencie v Holíči v období Františka Štefana I. Lotrinského. Vydanie knihy bolo súčasťou projektu Regionálnej rozvojovej agentúry v Skalici (RRASI) pod názvom František Štefan I. Lotrinský ako tvorca kultúrnej barokovej krajiny Holíčsko – Šaštínskeho panstva.